KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN THIẾU NHIÊN VÀ NHI ĐỒNG VỀ PHIÊN GIẢI TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

(19/02/2021)

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình “Quản lý nhà nước về báo chí” đối với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã gửi kết luận của phiên giải trình đến các đại biểu Quốc hội.

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(01/04/2021)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 01/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội.