TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

(24/06/2022 18:58)

Ngày 24/6 tại tỉnh Kiên Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Kiên Giang về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

 

CHÚ TRỌNG ĐIỀU HÒA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023 BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI, HIỆU QUẢ

(05/05/2022 14:52)

Tại phiên giải trình của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về việc thực hiện đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu đã chỉ rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh áp lực giải đẩy nhanh tiến độ giải ngân và điều hòa nguồn vốn đầu tư công với vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn.