TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU PHỤC VỤ QUỐC HỘI

26/03/2024

Tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sỹ, sáng ngày 25/3 (theo giờ Thụy Sỹ), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã gặp, làm việc với ông Patrick Trees, Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern về thể chế và kinh nghiệm công tác tham mưu phục vụ Quốc hội.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI VIỆT NAM PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI (ASGP)

Theo thể chế chính trị của Thụy sỹ, Quốc hội cấp bang có nhiệm vụ xây dựng thể chế, lập pháp, giám sát, quyết định về tài chính ngân sách, bầu cử và một số quyền hạn, nhiệm vụ khác trong phạm vi của bang. Quốc hội Bern có nhiệm kỳ 4 năm, mỗi năm có 4 kỳ họp, mỗi kỳ họp trong khoảng 2 tuần. Tổng số đại biểu của Quốc hội Bern là 160 người, nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội là một năm, được bầu trong số đại biểu Quốc hội và có thể không hoạt động chuyên trách. Tổng Thư ký Quốc hội và đội ngũ cán bộ văn phòng hoạt động chuyên trách và chuẩn bị nội dung, chương trình, điều kiện đảm bảo cho các hoạt động và kỳ họp của Quốc hội hội.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm với Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern, Thụy Sĩ

Hai Tổng Thư ký cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý và thảo luận về các hình thức trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong thời gian tới, với mong muốn tăng cường kết nối, giao lưu giữa hai Ban Thư ký./.

Khắc Phục