TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG: ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ NGÀY CÀNG CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ, THỰC CHẤT

11/03/2024

Chiều 11/3, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 của Ban Thư ký Quốc hội khóa XV, ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của Ban Thư ký Quốc hội, đánh giá cao việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 để hướng đến hoạt động một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh yêu cầu trong tổ chức thực hiện và cần có kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ được phân công...

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN THƯ KÝ QUỐC HỘI KHÓA XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thư ký, Ủy viên thường trực Ban Thư ký, Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thùy Linh cho biết, căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký theo quy định của pháp luật, phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký đã xây dựng và trình Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Quyết định số 3333/QĐ-TTKQH phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thư ký. Đây là lần đầu tiên Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Chương trình công tác của Ban Thư ký để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đầy đủ, không bị bỏ sót với 11 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là: tham mưu xây dựng dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tham mưu phục vụ triển khai thực hiện chương trình kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hội nghị, cuộc họp khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tham mưu xây dựng các dự thảo báo cáo thuộc trách nhiệm chủ trì của Tổng Thư ký Quốc hội; Tham mưu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tham mưu xây dựng các dự thảo nghị quyết kỳ họp Quốc hội, dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các dự thảo nghị quyết về các nội dụng khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì;

Tham mưu tổ chức nghiệp vụ thư ký tại các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cuộc họp, hội nghị khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổ chức thực hiện công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng; Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác cung cấp thông tin, tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tham mưu xây dựng các quy định về Ban Thư ký, nghiên cứu hoàn thiện thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định và theo sự phân công.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động của Ban Thư ký với nhiều đổi mới; nhất là việc kiện toàn nhân sự, chức danh Phó Tổng thư ký Quốc hội thường trực và Ủy viên thường trực Ban Thư ký đã tạo điều kiện cho Ban Thư ký hoạt động hiệu quả hơn. Công tác phối hợp giữa Vụ Thư kí – cơ quan thường trực của Ban Thư ký với các vụ, đơn vị chuyên môn được triển khai hiệu quả, khẩn trương, nhanh chóng…

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, áp lực về chất lượng, tiến độ ngày càng cao, nhân sự hạn chế thì phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ là điều rất quan trọng, đòi hỏi các quy trình, thủ tục giải quyết công việc cần được thiết kế rút ngắn, bảo đảm tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức của cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ghi nhận các ý kiến của các đại biểu đều rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc và xác đáng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, trong năm 2023, hoạt động của Ban Thư ký đạt được nhiều kết quả tích cực trong tổng thể thành tích chung của Văn phòng Quốc hội được Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, động viên, khen ngợi, qua đó giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành khối lượng lớn công việc với 5 kì họp Quốc hội, 15 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều hội nghị lớn, quan trọng khác.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị

Cho biết năm 2024 khối lượng công việc nhiều, do đó, lần đầu tiên Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Quyết định về phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Thư ký để hướng đến hoạt động một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, rõ vai trò của thiết chế Tổng Thư kí Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Nhấn mạnh vấn đề tiếp theo là công tác tổ chức thực hiện, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ban Thư ký cần có kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ được phân công, đồng thời chủ động dự lường các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm.

Ban Thư ký Quốc hội khóa XV chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Lưu ý nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu rà soát Luật Tổ chức Quốc hội theo Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 về Bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; gắn với nghiên cứu hoàn thiện thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội theo Nghị quyết 27-NQ/TW để bảo đảm đồng bộ.

Hoàn thiện quy định của Ban Thư ký, cơ chế phối hợp như nghiên cứu hoàn thiện các quy trình về Quy chế hoạt động của Ban Thư ký và một số quy trình thủ tục hoạt động cụ thể.

Ban Thư ký Quốc hội khóa XV chụp ảnh lưu niệm

Tổng Thư ký Quốc hội cũng thống nhất tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội với Ban Thư ký để thường xuyên đánh giá, xem xét tiến độ triển khai các nhiệm vụ, từ đó, kịp thời có những giải pháp, phương án đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng hay còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên Ban Thư ký.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu

Vụ trưởng Vụ Tư pháp Hoàng Nam Hải phát biểu

Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến phát biểu

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Nguyễn Hải Long phát biểu

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức phát biểu

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường điều hành thảo luận

Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh phát biểu

Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh phát biểu

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường phát biểu

Vụ trưởng Vụ Dân nguyện Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu

Ban Thư ký Quốc hội khóa XV chụp ảnh lưu niệm.

Bảo Yến - Phạm Thắng