PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM THÁI HÀ CHỦ TRÌ GIAO BAN BÁO CHÍ THÁNG 2/2024

21/02/2024

Sáng 21/02, tại trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà chủ trì cuộc họp giao ban các cơ quan, đơn vị làm công tác báo chí của Văn phòng Quốc hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội.

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM THÁI HÀ CHỦ TRÌ GIAO BAN BÁO CHÍ QUÝ III/2023

Tham dự cuộc họp có: Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung; Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, với tinh thần bắt tay ngay vào triển khai công việc ngay từ đầu năm như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quán triệt, đại diện các cơ quan đã có báo cáo tình hình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, tiến độ triển khai các công việc thường xuyên, các nhiệm vụ được giao; kiểm điểm, đánh giá, kết quả công tác thông tin báo chí thời gian qua, kiến nghị đề xuất về định hướng công tác tham mưu, định hướng, quản lý báo chí Quý 1/2024.

Qua báo cáo và trao đổi tại cuộc họp, trong 02 tháng đầu năm 2024 các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đậm nét các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đồng thời, đưa tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác tham mưu, định hướng và quản lý báo chí được triển khai kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà chủ trì cuộc họp

Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024, các cơ quan tập trung thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; Hội nghị toàn quốc tổng kết Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024…

Đồng thời, tham mưu văn bản của Tổng Thư ký Quốc hội về công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục tuyên truyền về Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 trên các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội để thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ nhà báo, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội tích cực, chủ động tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tuyến tin bài, phóng sự sâu đậm về Quốc hội và Hội đồng nhân dân để tham dự Giải.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu

Kết luận nội dung cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà ghi nhận các ý kiến và đề nghị tiếp thu đầy đủ để có thông báo kết luận chính thức làm cơ sở để các cơ quan triển khai thực hiện.

Trong đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh các yêu cầu: tiếp tục thực hiện tốt, nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, các chỉ đạo, định hướng thông tin truyên truyền hoạt động của Đảng, Nhà nước.

Đối với hoạt động của Quốc hội, hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan bám sát chương trình hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình công tác năm của các cơ quan của Quốc hội để phối hợp thông tin tuyên truyền; các cơ quan báo chí của Quốc hội chủ động triển khai tốt chương trình kế hoạch hoạt động của mình, hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá chất lượng, rà soát điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hiệu quả, phù hợp. Tuyên truyền sâu rộng kết quả công tác dân nguyện hàng tháng, đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền để cử tri và Nhân dân nắm và hiểu hơn về hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà kết luận nội dung cuộc họp

Nhấn mạnh yêu cầu trong công tác tham mưu, định hướng và quản lý báo chí nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội chủ động hơn, bảo đảm công tác tuyên truyền đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng đối với hoạt động của Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí của Quốc hội (Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân) đã có nhiều đổi mới tích cực, hiệu quả trong hoạt động của mình; nhất là các chương trình Tết, các chuyên đề, phim tài liệu giám sát của Truyền hình Quốc hội Việt Nam thu hút sự quan tâm của độc giả.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các Đề án còn lại ngay trong Quý 1/2024 nhằm tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội; đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, cung cấp thông tin về hoạt động của Quốc hội.

Về các hoạt động cụ thể, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý các cơ quan chú trọng triển khai các hoạt động Kỉ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, biên soạn các ấn phẩm; đề nghị các cơ quan chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan để có kế hoạch tuyên truyền cụ thể về các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua (Luật Đất đai năm 2024, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024) để bảo đảm thông tin thường xuyên, có điểm nhấn, sâu sắc, hình thức thông tin đa dạng.

Cho biết trong tháng 3/2024 sẽ có nhiều hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các hội nghị lớn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan chuyên môn, chủ trì các nội dung có sự phối hợp chặt chẽ với Vụ Thông tin, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân để bảo đảm thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Toàn cảnh cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà chủ trì cuộc họp

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh phát biểu

 Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu

Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký Lương Thị Thu Hà phát biểu

Đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tham dự cuộc họp.

Bảo Yến - Nghĩa Đức