TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

02/02/2024

Nhằm tiếp tục kiện toàn cán bộ, lãnh đạo quản lý các đơn vị, chiều 02/2 tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự và trao quyết định bổ nhiệm.

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM PHÓ VỤ TRƯỞNG, VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI

Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cùng cán bộ, viên chức, người lao động Vụ Đối ngoại, Vụ Tin học và một số đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức đã công bố Quyết định số 179/QĐ-VPQH của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Danh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội từ ngày 01/2/2024, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Quyết định số 189/QĐ-VPQH của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về việc bổ nhiệm và Bùi Thu Phương, Chuyên viên chính Vụ Đối ngoại giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội từ ngày 02/2/2024, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên, tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên, tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương.

Trao quyết định và chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên, tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với các đồng chí được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đào tạo, bồi dưỡng đồng chí Bùi Danh Tuyên, Bùi Thu Phương giúp Văn phòng Quốc hội bổ sung đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp vụ, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ tham mưu, phục vụ ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả của Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Chi ủy và lãnh đạo Vụ Tin học, Vụ Đối ngoại tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí mới được bổ nhiệm; đồng thời đề nghị tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên, tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ, công chức các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và các đại biểu tại buổi Lễ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức công bố các quyết định bổ nhiệm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên, tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Vụ trưởng Vụ Tin học Bùi Danh Tuyên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà  thay mặt Thường trực Ủy ban Đối ngoại chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bùi Thu Phương.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội Bùi Danh Tuyên.

Minh Hùng