TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

29/11/2023

Chiều 29/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội (VPQH) với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của VPQH.

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM THÁI HÀ CHỦ TRÌ GIAO BAN BÁO CHÍ QUÝ III/2023

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp giao ban với các vụ, đơn vị. Ảnh: Quang Khánh

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thị Thúy Ngần cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc VPQH.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban với các vụ, đơn vị. Ảnh: Quang Khánh

Tại cuộc họp, Lãnh đạo VPQH đã cho ý kiến về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân; Công văn số 495/HC – VT ngày 20.11.2023 của Vụ Hành chính về một số kiến nghị, đề xuất trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại VPQH; Báo cáo số 370/BC – CQTIII ngày 24.11.2023 của Cục Quản trị III về tình hình tổ chức, hoạt động và những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng; Tờ trình số 363/TTr – VTH ngày 27.11.2023 của Vụ Tin học về xin chủ trương thuê dịch vụ hỗ trợ công tác gỡ băng phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các phiên họp thường ngày khác trong thời gian chờ đầu tư hệ thống mới; Báo cáo về tiến độ thực hiện thông báo kết luận của Chủ nhiệm VPQH từ đầu năm 2023 đến nay.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Khánh

Thay mặt Lãnh đạo VPQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân. Để tiếp tục hoàn thiện Đề án với chất lượng cao nhất, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ, chú trọng quản trị theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng hoạt động của Báo.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Khánh

Cơ bản đồng tình với đề xuất của Vụ Hành chính về một số kiến nghị, đề xuất trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại VPQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH lưu ý, hàng năm VPQH cần quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Đối với tình hình tổ chức, hoạt động và những vướng mắc trong công tác quản lý Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, các nội dung đề xuất cần được xem xét rất chặt chẽ, thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Doãn Khôi phát biểu

Phó Vụ trưởng Vụ Tin học Phạm Lê Hằng phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Cục trưởng Cục Quản trị III Nguyễn Văn Định phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Phó Vụ trưởng vụ Hành chính Vương Thế Vinh phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Khánh

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)