ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP TỈNH BANG ONTARIO, CANADA

28/11/2023

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác tại Canada, ngày 27/11/2023, tại thành phố Toronto thuộc tỉnh bang Ontario, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội do đồng chí Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc cuối cùng với Phó Tổng Thư ký Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario Valeria Quioc Lim để tìm hiểu, trao đổi về mô hình hoạt động của Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario và bộ máy giúp việc cho Hội đồng lập pháp.

ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CHÀO XÃ GIAO CHỦ TỊCH HẠ VIỆN CANADA VÀ LÀM VIỆC VỚI PHÓ TỔNG THƯ KÝ HẠ VIỆN CANADA

ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CANADA

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà làm việc Phó Tổng Thư ký Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario Valeria Quioc Lim.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã nghe Phó Tổng Thư ký Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario Valeria Quioc Lim, Vụ trưởng Lễ tân và Tổng vụ trưởng phụ trách nhân sự, hành chính giới thiệu về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc cho Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario. Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario hoạt động độc lập thẩm quyền với Nghị viện Liên bang Canada, được thành lập từ năm 1867 và nhiệm kỳ hiện tại là nhiệm kỳ thứ 43, được bầu từ ngày 02/6/2022 - là Hội đồng lập pháp cấp tỉnh bang lớn thứ hai về quy mô đại biểu ở Canada, sau tỉnh bang Quebec. Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario hoạt động theo mô hình đơn viện; hiện có 124  nghị sỹ đại diện cho 124 đơn vị hành chính thuộc tỉnh bang (đảng cầm quyền là Bảo thủ cấp tiến (79 ghế) và đảng đối lập chính (Dân chủ mới) chỉ chiếm 28 ghế; độ tuổi nghị sỹ từ 18 tuổi trở lên và nghị sỹ cao tuổi nhất hiện 85 tuổi; Đảng có số nghế từ 12 ghế trở lên mới được công nhận là chính đảng - ngân sách hỗ trợ cho nghị sỹ của các chính đảng cao hơn so với các nghị sỹ thuộc đảng khác).   

Phó Tổng Thư ký Valeria Quioc Lim cũng giới thiệu về quy trình lập pháp tại mô hình đơn viện như Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario. Hiện hầu hết các dự luật là do Chính quyền tỉnh bang (Đảng cầm quyền lập ra) trình ra Hội đồng lập pháp. Các nghị sĩ không thuộc đảng cầm quyền cũng có quyền trình dự luật (dự luật cá nhân), hoặc trình đề nghị chỉnh lý dự luật của Chính phủ tỉnh bang, đóng vai trò phản biện trong thẩm tra các dự luật ở các phiên (thảo luận) toàn thể hoặc ở cấp Ủy ban bằng hình thức chất vấn trực tiếp (oral questions) hoặc ra tuyên bố của Nghị sĩ. Dự luật sau khi được Hội đồng lập pháp tỉnh bang thông qua sẽ được Toàn quyền bang (Lieutenant Governor - đại diện của Quốc vương Liên hiệp Anh) ký ban hành. Nghị viện bang Ontario, vì vậy, được hiểu gồm định chế Toàn quyền bang và Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario.

Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại Tòa nhà Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã được chia sẻ các kinh nghiệm về công tác thông tin, truyền thông; việc tổ chức tham quan Tòa nhà Nghị viện; cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, nhân viên giúp việc… cho Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario. Đứng đầu bộ máy giúp việc là Tổng Thư ký Hội đồng lập pháp, đồng thời là thành viên Ban Tài chính nội bộ của Hội đồng lập pháp, tiếp đó là các Phó Tổng Thư ký và đội ngũ công chức, nhân viên - khoảng 1.500 người, không bao gồm đội ngũ thư ký, giúp việc riêng của các Nghị sỹ.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội cũng đã dự thính Phiên họp toàn thể của Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario đang họp cho ý kiến về dự luật liên quan đến quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng ngầm và tham quan nghe giới thiệu lịch sử, công tác tổ chức tham quan tại Tòa nhà làm việc của Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario./.

Hồng Long