KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023

24/11/2023

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 chủ trì lễ khai mạc.

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

THÔNG BÁO THI TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, Văn phòng Quốc hội đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Trong đó, việc tổ chức tuyển dụng công chức là khâu đâu tiên có tính quyết định đến chất lượng của nguồn nhân lực; tổ chức thi tuyển nhằm bảo đảm lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2023, căn cứ các quy định của Nhà nước về tuyển dụng công chức, Văn phòng Quốc hội đã xây dựng Kế hoạch thi tuyển và xét tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội trên nguyên tắc công khai, bình đẳng, công bằng, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm của từng đơn vị đăng ký dự tuyển; công dân Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được đăng ký dự thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị của Văn phòng Quốc hội. Các văn bản liên quan đến kỳ thi tuyển công chức đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trên Trang tin điện tử cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, sau khi rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của từng thí sinh theo vị trí việc làm, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển là 405 thí sinh. Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi, đó là vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính môn kiến thức chung và ngoại ngữ; thí sinh biết điểm bài thi của mình ngay sau khi kết thúc môn thi; điểm bài thi được chấm thang điểm 100, điểm đạt của các môn thi từ 50 điểm trở lên thì thí sinh được thi tiếp vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành gồm thi viết và Phỏng vấn. Hội đồng thi tuyển đã tổ chức hướng dẫn thi để bảo đảm thí sinh được chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và các yêu cầu khi làm bài thi tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài thi.

Để kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy định pháp luật, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các thành viên trong Hội đồng thi tuyển căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế của kỳ thi. Đối với Ban Coi thi, các Ban, Tổ giúp việc phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, kế hoạch tuyển dụng, không để xảy ra sai phạm, phối hợp chặt chẽ xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời, đúng quy định.

Các đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Văn phòng Quốc hội.

Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời phối hợp, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện quy chế và nội quy, xử lý nghiêm vi phạm, giúp Hội đồng thi tuyển trong việc giám sát thi tuyển bảo đảm nghiêm túc, đúng luật và theo các quy định đã đề ra… Kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 được khai mạc ngày 24/11, vòng 1 diễn ra vào ngày 26/11, vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12/2023./.

Bích Lan