THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

21/11/2023

Ngày 20/11, thay mặt Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2023 của Văn phòng Quốc hội, ký thay Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, Uỷ viên Thường trực Trịnh Ngọc Đức – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, ký ban hành Thông báo số 3022/TB-HĐTD về thời gian, địa điểm hướng dẫn thi kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

THÔNG BÁO THI TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

Thông báo số 3022/TB-HĐTD về hướng dẫn thi kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của VPQH

Thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức năm 2023, ngày 11/11/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức đã tổ chức hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm (vòng 1) và hướng dẫn môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2). Tuy nhiên, do có một số thí sinh chưa tham gia hướng dẫn nên Hội đồng tuyển dụng tiếp tục tổ chức hướng dẫn ôn thi.

Về nội dung hướng dẫn, Ban tổ chức sẽ tập chung hướng dẫn môn kiến thức chung và hướng dẫn môn ngoại ngữ.

Đối với nghiệp vụ chuyên ngành, Hội đồng tuyển dụng đề nghị các vụ, đơn vị chủ động sắp xếp thời gian, thông báo cho các thí sinh biết và tổ chức hướng dẫn.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: