THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 2023

20/11/2023

Thay mặt Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2023 của Văn phòng Quốc hội, ngày 20/11, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã ký ban hành Thông báo số 3018 /TB-HĐTD về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC NĂM 2023

--------------------

Số: 3018 /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

     

Hà Nội, ngày  20  tháng  11  năm 2023

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023

-------------------------- 

 

Triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023, để đảm bảo chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất cho kỳ thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 thông báo như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

1.1. Thời gian tổ chức: Vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ): ngày 26/11/2023 (sáng bắt đầu từ 08h00; chiều từ 14h00).

1.2. Địa điểm tổ chức: Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1.3. Lịch khai mạc kỳ thi, số báo danh của thí sinh, Danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau.

2. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự thi

2.1. Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự kỳ thi chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển công chức (được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội) và nghiêm túc thực hiện Nội quy thi tuyển trong thời gian tham dự kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023.

2.2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm tổ chức thi trước thời gian bắt đầu thi ít nhất 60 phút để Hội đồng tuyển dụng triển khai các thủ tục trước khi thi.

3. Thí sinh tiếp tục theo dõi các Thông báo tiếp theo của Hội đồng tuyển dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ www.quochoi.vn.

Hội đồng tuyển dụng thông báo và đề nghị các vụ, cục, đơn vị thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại đơn vị mình. Thông báo này được đăng tại Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (www.quochoi.vn), Trang thông tin điện tử nội bộ của Văn phòng Quốc hội để thí sinh biết và nghiêm túc chấp hành các quy định.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ nhiệm VPQH (báo cáo);

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Các vụ, cục, đơn vị có thí sinh dự tuyển;

- Cổng thông tin điện tử Quốc hội;

- Vụ Tin học (để đăng lên E-offcie);

- Lưu HC, TCCB (ĐTBD), HĐTT;

Epas: 174163

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phạm Đình Toản

 

 

Nội quy thi tuyển, xem chi tiết tại file đính kèm: