VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

16/11/2023

Chiều 16/11, tại Trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, giám sát an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

KHỐI THI ĐUA III - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm thay mặt hai cơ quan ký quy chế phối hợp

Thay mặt hai cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm dự và ký kết Quy chế phối hợp.

Thời gian qua, để bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền/Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp triển khai thử nghiệm 10 bộ máy tính an toàn đa giao diện có cài đặt sản phẩm mật mã tại Văn phòng Quốc hội. Quá trình phối hợp triển khai bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm phát biểu

Thông qua hoạt động giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng/Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát hiện tổng số 68.894 nguy cơ tấn công mạng đối với hệ thống mạng công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội. Trong đó, có 41.747 nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các hành vi tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật của tin tặc; 11.932 nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các loại hình tấn công mã độc; 7.722 nguy cơ tấn công mạng liên quan đến hoạt động dò quét mật khẩu, xác thực, truy cập trái phép và 7.493 các nguy cơ mất an toàn thông tin khác.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Các đại biểu dự lễ ký kết

Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng/Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện nhiều lượt kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội, bao gồm: Đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống Cổng thông tin điện tử Quốc hội trước khi chính thức khai trương; đánh giá an toàn thông tin cho các máy chủ ứng dụng dịch vụ phục vụ sự kiện quan trọng của Quốc hội như AIPA; đánh giá an toàn thông tin cho máy chủ dịch vụ FTP của Văn phòng Quốc hội; đánh giá an toàn thông tin cho ứng dụng website đặt xe của Văn phòng Quốc hội; đánh giá an toàn thông tin cho máy chủ chuyển đổi dữ liệu giọng nói thành văn bản của Văn phòng Quốc hội; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho máy chủ, máy trạm, ứng dụng web của Cổng thông tin điện tử Quốc hội và chuyên trang Hội đồng bầu cử Quốc gia; phối hợp rà quét hệ thống máy chủ và ứng dụng triển khai phần mềm Dự thảo online và Quản lý tài sản tại Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng trao quà lưu niệm cho Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Văn phòng Quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, giám sát an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội, trong đó, tập trung phối hợp triển khai các giải pháp bảo mật, sản phẩm mật mã, dịch vụ bảo mật; triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ; triển khai công tác giám sát an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo mật, an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)