TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

15/11/2023

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội kết hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền phổ biến về Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 2 – năm 2024.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT GIẢI DIÊN HỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2024

Tham dự chương trình có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải Diên Hồng Phạm Thái Hà; Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội GS.TS Phan Trung Lý; Vụ trưởng Vụ Thông tin, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phóng viên nghị trường Hoàng Thị Lan Nhung; Giám đốc trung tâm Văn hóa báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam Lê Mỹ Ái Linh cùng toàn thể các nhà báo là thành viên của Câu lạc bộ phóng viên nghị trường.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ 2, góp phần nâng cao chất lượng các bài viết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Đồng thời, tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với đội ngũ các nhà báo, phóng viên. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, góp phần đưa chính sách pháp luật dễ dàng đi vào cuộc sống tạo sự đồng thuận của xã hội.

Vì vậy, chương trình tập trung các nội dung về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; về nghiệp vụ báo chí, ảnh báo chí, nâng cao chất lượng các bài chính luận, phóng sự chuyên sâu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Giám đốc trung tâm Văn hóa báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam Lê Mỹ Ái Linh 

Các nhà báo, phóng viên tham gia buổi tập huấn

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về nội dung buổi tập huấn...

Ngọc Thúy - Minh Thành