TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI ĐẮK LẮK

05/11/2023

Sáng ngày 04/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 3, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023- 2028

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Ngày hội

Xã Ea Tiêu nằm cách trung tâm huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khoảng 12km có diện tích tự nhiên 4.639ha; có 21 thôn, buôn, trong đó có 17 thôn và 7 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ, chiếm 40% dân số toàn xã. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thời gian qua, đồng bào các dân tộc trong xã đã sôi nổi thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động. Sau vụ khủng bố ngày 11/6, các đối tượng gây án đã bị xử lý. Buôn làng trở lại bình yên, nhân dân tiếp tục đoàn kết, xây dựng đời sống kinh tế phát triển.

Vui mừng khi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Ea Tiêu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư nhằm mục đích xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho các tập thể, cá nhân tại huyện Cư Kuin.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc cũng là dịp để các lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, mỗi người dân đều thấy trách nhiệm của mình đối với thôn buôn, quê hương, đối với đất nước, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, chính quyền, nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết một lòng, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao để mỗi người dân đều ấm no, hạnh phúc, góp phần vào xây dựng sự phát triển của Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng 02 căn nhà hội trường thôn cho 02 xã thuộc Cư Kuin, trị giá mỗi căn là 300 triệu đồng

Tại ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng 02 căn nhà hội trường thôn cho 02 xã thuộc Cư Kuin, trị giá mỗi căn là 300 triệu đồng. Đồng thời, tặng hàng trăm phần quà cho các địa phương, thôn, buôn, các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín của huyện Cư Kuin./.

Kim Liên