TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023- 2028

05/11/2023

Sáng ngày 04/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cùng tham dự có: Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ 14

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến quan trọng, tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức; nhiều nội dung hoạt động mới được triển khai đã lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động; 13/13 chỉ tiêu Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra đều đạt và vượt.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; công nhân lao động ngoài khu vực nhà nước tăng nhanh. Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 80.470 công nhân, viên chức, lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động được quan tâm và có bước cải thiện đáng kể: Tiền lương bình quân khu vực hành chính sự nghiệp là: 6,1 triệu đồng/người/tháng, khu vực sản xuất kinh doanh là 5,8 triệu đồng/người/tháng tăng so với đầu nhiệm kỳ (bình quân từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Các cấp Công đoàn đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Điển hình, đã vận động được trên 23 tỉ đồng và triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 594 nhà ở “Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó về nhà ở…

Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI diễn ra từ ngày 03/11/2023-04/11/2023 là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh; diễn ra trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội xác định mục tiêu phải xây dựng Công đoàn tỉnh Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tham dự đại hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng đại hội./.

Kim Liên