PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM THÁI HÀ CHỦ TRÌ GIAO BAN BÁO CHÍ QUÝ III/2023

26/10/2023

Sáng 26/10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đã chủ trì họp giao ban với một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP BÁO VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà chủ trì họp giao ban với một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội 

Tham dự cuộc giao ban có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đậm nét các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; đồng thời, đưa tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát động toàn thể cán bộ, phóng viên tích cực tham gia Giải Diên Hồng...

Về công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà nhấn mạnh, cần tuyên truyền đậm nét về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó cần lưu ý đưa tin chính xác, đầy đủ kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn; đối với các dự án luật phải bảo đảm tuyên truyền khách quan; bên cạnh việc phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác về các nội dung thảo luận tại phiên họp, báo chí cần xây dựng các cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cử tri về nội dung chương trình nghị sự.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà phát biểu tại cuộc giao ban.

Bên cạnh đó, cần có các bài phân tích, tuyên truyền về những điểm mới, nổi bật trong các đạo luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6; các bài viết tổng hợp ý kiến chuyên gia về những tác động liên quan tới các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các luật có tác động sâu, rộng đến đời sống người dân để cử tri và Nhân dân hiểu rõ hơn, chính xác hơn các quy định mới trong luật.

Tại cuộc giao ban, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về định hướng thông tin báo chí và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Quy chế tổ chức công tác báo chí về hoạt động của Quốc hội; Quy định về tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội và công tác tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024./.

Trọng Quỳnh