ĐẢM BẢO PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

23/10/2023

Tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố diễn ra chiều 23/10, các bên đã có sự trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được hiệu quả hơn...

KỲ HỌP THỨ 6 CÓ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚN, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

HƠN 99% KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI

Chiều 23/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố.

Báo cáo về công tác phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định cho biết, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 23/10 và dự kiến bế mạc ngày 29/11/2023, diễn ra trong 02 đợt, họp theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội. Nhằm bảo đảm phục vụ kỳ họp chất lượng, hiệu quả, kịp thời, Văn phòng Quốc hội đã ban hành các văn bản: Hướng dẫn số 2786/HD-VPQH ngày 18/10/2023 (tổng thể) về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Đề án số 2754/ĐA-VPQH ngày 16/10/2023 tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH ngày 17/7/2021 của Văn phòng Quốc hội về chế độ chi tiêu phục vụ các kỳ họp Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 35/HD-VPQH ngày 06/01/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH; Hướng dẫn số 1272/HD-VPQH ngày 01/6/2023 của Văn phòng Quốc hội về bổ sung, điều chỉnh môt số nội dung quy định tại Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH; Văn bản số 2869/TTKQH-TK ngày 16/10/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc phân công Ban Thư ký, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Vụ, đơn vị phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nhìn chung, công tác phục vụ kỳ họp này cơ bản thực hiện như các kỳ họp trước như: Số lượng nhân sự phục vụ Đoàn ĐBQH; chia Tổ ĐBQH; cung cấp, hỗ trợ về máy Ipad phục vụ ĐBQH; điểm danh, cập nhật thông tin của ĐBQH; gửi, nhận, bảo quản, thu hồi tài liệu kỳ họp, cung cấp tài liệu tham khảo; công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6; phục vụ ăn, nghỉ của ĐBQH; phòng, chống dịch bệnh; khách mời dự thính kỳ họp… Những vấn đề này đã được nêu cụ thể tại Hướng dẫn số 2786/HD-VPQH về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định báo cáo về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp này, việc chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề như tại các kỳ họp thông thường mà sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Do đó, ĐBQH sẽ không phát biểu thảo luận về các báo cáo mà tiến hành chất vấn ngay.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định đề nghị Văn phòng Đoàn thông tin đến các vị ĐBQH về cách thức tiến hành chất vấn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Việc chất vấn và trả lời chất vấn thực hiện theo quy định của Nội quy kỳ họp và sự điều hành của chủ tọa. ĐBQH đăng ký chất vấn bằng cách bấm nút tại Hệ thống hội thảo trong phòng họp Diên Hồng và đăng ký tranh luận bằng cách giơ biển (tại vị trí ngồi của ĐBQH); nghiên cứu các báo cáo liên quan, chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn, bảo đảm đúng phạm vi của các nghị quyết (tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết).

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố.

Về phục vụ hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, các Văn phòng Đoàn cần bám sát nội dung, chương trình và mẫu biên bản để tham mưu, phục vụ Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn; gửi Biên bản thảo luận tại Đoàn đến Ban Công tác đại biểu ngay sau khi kết thúc phiên họp Đoàn để kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kịp thời nhận tài liệu, gửi đến ĐBQH theo đúng tiến độ chương trình kỳ họp. Theo dõi chặt chẽ tình hình đại biểu dự họp để phát, thu hồi tài liệu tại Hội trường.

Về công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Đề án số 2754/ĐA-VPQH ngày 16/10/2023 tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định đề nghị Văn phòng Đoàn bám sát Đề án để kịp thời phối hợp triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH và ĐBQH, nhất là thông tin, hướng dẫn kịp thời các cơ quan báo chí địa phương chủ động khai thác thông tin về kỳ họp từ nguồn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội. 

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố trao đổi với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về những nội dung cần thiết của kỳ họp thứ 6.

Trong khuôn khổ cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND các địa phương đã trao đổi với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị về công tác phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; hỗ trợ ĐBQH sử dụng Ipad và các phần mềm ứng dụng; phục vụ ăn nghỉ, di chuyển của ĐBQH và công tác lễ tân; tăng cường về cơ sở vật chất cho các Đoàn ĐBQH để phục vụ kỳ họp; việc phục vụ khách mời Thường trực HĐND dự thính kỳ họp Quốc hội...

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Quốc hội cũng đã trả lời, giải đáp những thắc mắc của các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Đoàn để gửi đến lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc một cách kịp thời hơn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cảm ơn những ý kiến đóng góp, đề xuất của các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua đây, đề nghị Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến để giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh, thành phố. Những ý kiến sẽ được báo cáo các đơn vị của Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội để kịp thời phục vụ kỳ họp thứ 6 một cách hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố.

Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố trao đổi với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về những nội dung cần thiết phục vụ cho kỳ họp thứ 6. Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Quốc hội cũng đã trả lời, giải đáp những thắc mắc của các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các Đoàn để gửi đến lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc một cách kịp thời hơn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu kết luận cuộc làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố./.

Bích Lan - Minh Thành