TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG: CHUNG TAY THÚC ĐẨY CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

12/09/2023

Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/9 tới. Với chủ đề mang tính thời sự, phù hợp với xu thế thời đại và định hướng phát triển của các quốc gia trên toàn cầu, đến nay Hội nghị đã thu hút 75 đoàn nghị viện các nước đăng ký tham dự với hơn 310 đại biểu quốc tế.

6 ĐIỂM MỚI Ở HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9

Trước thềm sự kiện quan trọng này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Qua hội nghị Việt Nam không chỉ muốn để lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế mà còn truyền đi thông điệp về chung tay thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Xin ông cho biết vì sao Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội? Tầm quan trọng của Hội nghị với các nghị sĩ trẻ Việt Nam nói riêng và Quốc hội Việt Nam nói chung?

Năm 2013, Liên Nghị viện Thế giới (IPU) đã thành lập Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, cơ chế chính thức và thường trực trong IPU nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của giới trẻ trong các nghị viện và trong IPU.

Năm 2014, IPU đã thiết lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu hằng năm với mục đích: Tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của giới trẻ vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; Xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức là sự kiện đối ngoại quan trọng không chỉ của IPU, mà còn là hoạt động đa phương quan trọng của Việt Nam trong năm 2023, bởi lẽ:

Thứ nhất, Hội nghị là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Thứ hai, đây là hoạt động thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thứ ba, tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm, phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam trong ngoại giao nghị viện đa phương IPU - một trong những tổ chức đa phương lâu đời nhất thế giới.

Thứ tư, việc đảm nhận vai trò chủ nhà của Hội nghị cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước Việt Nam với thế hệ trẻ, vai trò của giới trẻ trong phát triển đất nước và tham gia vào xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thứ năm, Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện; tham khảo kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đang là xu thế chung của thế giới và cũng là những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách hiện nay của Việt Nam

Cuối cùng, thông qua hội nghị sẽ giúp tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; truyền tải tới bạn bè quốc tế về chính sách đối ngoại của Việt Nam; quảng bá về thành quả công cuộc Đổi mới của Việt Nam; về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Ông có thể cho biết công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu đã được diễn ra như thế nào tới thời điểm này?

Với tính chất, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị, công tác chuẩn bị Hội nghị đã được triển khai hết sức tích cực và khẩn trương. Ban Tổ chức Hội nghị được thành lập do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban, tham gia có các đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Ban Tổ chức đã thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Lễ tân - Hậu cầu - An ninh - Y tế; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Ban Thư ký Quốc gia thuộc Ban Tổ chức Hội nghị. Ban Tổ chức Hội nghị, các Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, tiến độ công tác tổ chức Hội nghị.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thường xuyên có các cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không chỉ yêu cầu các cơ quan chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa mà còn trực tiếp làm việc với các bộ, ngành liên quan như: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch... để xem xét, đóng góp ý kiến, đề xuất các chủ đề dự kiến thảo luận tại hội nghị cũng như các đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị. Trong quá trình chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội cũng nhiều lần làm việc với các cơ quan liên quan, rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện từng công việc để bảo đảm điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Hội nghị.

Đến nay, với phương châm “hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn và tiết kiệm”, công tác chuẩn bị Hội nghị đã cơ bản hoàn tất đảm bảo cả về nội dung, hậu cần, lễ tân và an ninh, y tế. Hội nghị chắc chắn sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình đối với bạn bè quốc tế.

Xin ông cho biết ý nghĩa của việc lựa chọn chủ đề của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này? Thông qua Hội nghị này thông điệp quan trọng nhất mà Việt Nam muốn gửi đến nghị sĩ trẻ cũng như bạn bè quốc tế là gì?

Chủ đề chung của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo”. Chủ đề chính của hội nghị và các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững không chỉ mang tính thời sự mà còn phù hợp với xu thế thời đại và định hướng phát triển của các quốc gia trên toàn cầu. Các nghị viện thành viên cùng Chính phủ các nước đều nhận thức rõ và khẳng định rằng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, giúp đẩy nhanh hơn, công bằng hơn đối với mỗi quốc gia và mỗi người dân toàn cầu để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay hướng đến 2 mục tiêu khát vọng 100 năm đã được Đảng ta đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, Quốc hội Việt Nam đã có những bước chuẩn bị bài bản, chủ động và vận động thuyết phục thành công IPU về chủ đề của Hội nghị lần này.

Thực tế, trong bối cảnh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) còn quá chậm, chỉ có 12% các SDGs đang được thực hiện đúng hướng, trong khi 50% chệch hướng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi cộng đồng quốc tế nỗ lực mạnh mẽ hơn và có bước đột phá để đạt các SDGs vào năm 2030, trong đó có chuyển đổi số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng tốc để tìm ra các cách tiếp cận và các giải pháp; cùng với đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững.

Thông qua Hội nghị, Việt Nam mong muốn các nghị sĩ trẻ IPU, là những nhà chính trị gần gũi nhất với thế hệ trẻ - những người am hiểu về khoa học, công nghệ mới, với tư cách là những lãnh đạo tương lai cần chung tay thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Dự kiến Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây sẽ là Tuyên bố Hội nghị đầu tiên của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 9 kỳ hội nghị. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào? Việt Nam đóng góp như thế nào về nội dung, sáng kiến trong dự thảo Tuyên bố này?

Tại phiên bế mạc, Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hội nghị về Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tuyên bố Hội nghị sẽ tóm tắt những điểm nổi bật nhất cũng như tổng hợp những đề xuất, kiến nghị ghi nhận tại các Phiên họp của Hội nghị. Bản Tuyên bố là sự chung đúc quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ IPU đối với sự phát triển mạnh mẽ và bền vững mang tầm vóc toàn cầu.  Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia hết sức tích cực trong công tác xây dựng văn kiện của Hội nghị. Các Tiểu ban của Ban Tổ chức Hội nghị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký IPU để xây dựng dự thảo Tuyên bố Hội nghị. Tiểu ban Nội dung đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất các nội dung có thể đưa vào Tuyên bố Hội nghị, với những thông điệp mạnh mẽ, có dấu ấn nhằm góp phần thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ban Thư ký IPU đã rất tín nhiệm, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam nói chung và đối với các chủ đề thảo luận tại Hội nghị nói riêng, do đó đã đề xuất Việt Nam cử đại diện trình bày Báo cáo của các phiên thảo luận tại Phiên bế mạc của Hội nghị.

Xin cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội!

Bảo Yến