HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI 5 PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

31/08/2023

Sáng 31/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Hội nghị được tổ chức theo Quy định số 96 ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 60 ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. 5 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị cũng như phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ góp phần đánh giá uy tín, kết quả và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; từ đó, giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, là cơ sở quan trọng để cấp ủy cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. 

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Hồ Long

Quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong lấy phiếu tín nhiệm và quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Nhấn mạnh  như vậy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, các đồng chí tham dự Hội nghị trên các cơ sở các Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, phẩm chất đạo đức, lối sống của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và thực tiễn công tác để đánh giá tín nhiệm khách quan, công tâm, chính xác đối với 5 đồng chí. 

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đều đạt tín nhiệm rất cao. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao kết quả hội nghị, nhấn mạnh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm chắc chắn sẽ giúp 5 đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thấy rõ mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao. 

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)