TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DỰ LỄ KHAI MẠC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023

29/08/2023

Sáng 29/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ Khai mạc tuyển dụng công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023 theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại buổi lễ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2023

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, SỐ THỨ TỰ PHỎNG VẤN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VPQH NĂM 2023

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, những năm qua, Văn phòng Quốc hội đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Trong đó, việc tổ chức tuyển dụng công chức luôn được xem là việc hết sức cần thiết nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2023, căn cứ các quy định của pháp luật nhà nước về tuyển dụng công chức, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thi tuyển và xét tuyển công chức theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, công bằng, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm của từng đơn vị đăng ký dự tuyển. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đây cũng là năm đầu tiên Văn phòng Quốc hội thực hiện xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ để thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tạo nguồn cán bộ làm việc tại cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị kỳ tuyển dụng đã được Văn phòng Quốc hội cũng như Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực, đúng các quy định được ban hành. Với tổng số 15 thí sinh đăng ký dự tuyển trên tổng số 4 chỉ tiêu cần tuyển, tại Vòng 1, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã rà soát, xét kết quả học tập và nghiên cứu của thí sinh dự tuyển đảm bảo theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định để quyết định 7 thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Vòng 2.

Sau Lễ khai mạc, Văn phòng Quốc hội tổ chức Vòng 2 phỏng vấn về trình độ, chuyên môn của thí sinh theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ) để lựa chọn, tuyển dụng 1 chỉ tiêu tại Vụ Xã hội và 2 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Do đây là một kỳ thi quan trọng, để kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy định pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, đối với các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế của kỳ thi; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đảm bảo công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết, tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ các thí sinh dự thi.

Đối với các Ban, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Ban Kiểm tra sát hạch thực hiện đúng nội quy, quy chế kỳ thi, thực hiện nhiệm vụ công tâm, minh bạch, khách quan nhằm lựa chọn được những người có trình độ, năng lực tốt nhất; Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp Hội đồng tuyển dụng trong việc giám sát kỳ thi tuyển bảo đảm nghiêm túc, đúng luật và theo các quy định đã đề ra.

Cùng với đó, Tổ giúp việc, lực lượng phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an toàn, an ninh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, các thí sinh tham dự kỳ thi cần thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất.

Ngay sau Lễ khai mạc, Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi Vòng 2 phỏng vấn để lựa chọn công chức Văn phòng Quốc hội năm 2023./.

Bích Ngọc