HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ XIII

14/07/2023

Sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI MỞ RỘNG

Cùng dự  hội nghị có: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực đề xuất các giải pháp đổi mới, trực tiếp tham gia, tham mưu, phục vụ các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại 4 kỳ họp, trong đó có 03 kỳ họp bất thường. Đồng thời, tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch. Công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng được tăng cường; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, phát triển đảng và quản lý đảng viên; các cấp ủy duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề…

Bí thư Đảng uỷ VPQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định, chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương thực hiện đúng chủ trương, kết luận của Đảng liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp bảo đảm các luật, nghị quyết được thông qua đúng định hướng, chủ trương của Đảng. Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hội nghị đại biểu Quốc hoạt động chuyên trách; các hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội…

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phương thức làm việc trên môi trường mạng; sớm đưa vào sử dụng Văn phòng Quốc hội điện tử song song với quá trình tham mưu, phục vụ xây dựng Quốc hội điện tử để đáp ứng yêu công việc và phù hợp với xu thế. 

Về công tác xây dựng Đảng, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung thực hiện đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; hoàn thành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 trong 6 tháng cuối của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp…

Cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, các đại biểu nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm, tổ chức tốt công tác tuyển dụng công khai, minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu công việc; bổ sung thêm một số kết quả trong công tác đối ngoại của Quốc hội;

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, với khối lượng công việc vô cùng lớn song Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều đổi mới ngày càng thiết thực và hiệu quả. Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục ngay trong thời gian tới nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, kế hoạch công việc. Ghi nhận các ý kiến sâu sắc, toàn diện tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp thu tối đa để hoàn thiện Báo cáo và bổ sung vào công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

Về định hướng 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, cần tiếp tục chú trọng vào nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, bảo đảm tốt hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như công tác đối ngoại.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động hỗ trợ, giúp đỡ cho cán bộ, công chức mới về Văn phòng Quốc hội. Lãnh đạo, chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm đúng quy định của Đảng, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng…  

 

Hải Yến - Phạm Thắng