TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

20/01/2023 15:28

Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết, trí tuệ, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, tích cực tham gia, tham mưu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng...

CHÍNH THỨC CUNG CẤP 07 KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU QUỐC GIA TRÊN NỀN TẢNG TRUYỀN HÌNH SỐ VTVgo

Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết, trí tuệ, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, tích cực tham gia, tham mưu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có trao đổi về những kết quả đạt được của trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Bùi Văn Cường:

Phóng viên: Thưa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có thể nói trong năm 2022 là 1 năm nhiều khó khăn thách thức, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra Văn phòng Quốc hội đã triển khai nhiệm vụ như thế nào?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Bùi Văn Cường: Năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội… Văn phòng Quốc hội cũng đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó chúng tôi đã tham mưu đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Quốc hội, các hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Hội Đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đã tham mưu phục vụ, tổ chức thành công 1.613 cuộc họp, hội nghị của Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội trong đó có kỳ họp bất thường, có 2 kỳ họp thường lệ, 16 phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Điểm thứ 2, chúng tôi cũng đã tham mưu để ban hành 17.622 văn bản, đây là một khối lượng công việc rất lớn trong việc ban hành thể chế của chúng ta. Trong đó có 12 bộ luật, 13 nghị quyết và hàng trăm nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản khác. Ngoài ra, cũng đã tham mưu xử lý, giải quyết 265.811 văn bản đến, đây cũng là những con số nói lên công việc thầm lặng nhưng hết sức có ý nghĩa của Văn phòng Thường vụ Quốc hội trong công tác tham mưu, phục vụ, chưa kể đến các công việc đảm bảo khác về tài chính, tài sản, truyền thông, các hoạt động khác…Có thể nói rất âm thầm nhưng đóng góp hết sức quan trọng hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022 vừa qua.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tham mưu hoàn thiện thể chế trong hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điển hình đó là việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Nội quy kỳ họp, quy chế làm việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội, ban hành bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam, bộ nhận diện của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Chúng tôi cũng tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy trong đó tinh giảm bộ máy cấp vụ, cấp phòng, tinh giản biên chế, tham mưu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Văn phòng Quốc hội, thế rồi tuyển dụng cán bộ; đảm bảo tốt các yêu cầu về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất…trong đó có thư viện, bảo tàng, các hệ thống phục vụ khác.

Phóng viên: Thưa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong năm 2023 để đáp ứng yêu cầu đổi mới của Quốc hội cũng như thực tiễn, Văn phòng Quốc hội sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Trong năm 2023, để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Văn phòng Quốc hội sẽ tham mưu, phục vụ, đảm bảo thật tốt các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 2, đó là hoàn thiện về mặt thể chế quy chế, quy định của Văn phòng Quốc hội, trong đó liên quan đến tổ chức cán bộ, các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, quy trình trong công tác cán bộ. Các quy định liên quan đến quản lý tài chính, tài sản, các quy định liên quan đến trình tự thủ tục các hoạt động của các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác. Đẩy mạnh số hóa để xây dựng Văn phòng Quốc hội điện tử, Quốc hội điện tử, thư viện số… để giảm tải thời gian và rút ngắn các yêu cầu công việc, nâng cao chất lượng công việc. Đồng thời, tăng cường phối hợp, nhất là phối hợp với hội đồng dân tộc, các ủy ban, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng như các cơ quan bên ngoài để chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục đảm bảo của Văn phòng Quốc hội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội!

Hoàng Hương