TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN GIỮA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỚI LÃNH ĐẠO CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

18/11/2022

Chiều 18/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội…

Báo cáo một số công tác chủ yếu trong tháng 10, nửa đầu tháng 11/2022 cho thấy, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, tổ chức triển khai thông báo kết luận của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước tháng 10/2022 và các cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội và giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan. Tiếp tục hoàn thiện theo tiến độ các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội (đến nay đã hoàn thành 54/107 nội dung, đề án). Tham mưu, phục vụ chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; 2 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội cũng đã tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Quốc hội dự và chủ trì các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội; Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự cuộc gặp mặt của Chủ tịch nước với các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa bàn dân cư.

Văn phòng Quốc hội cũng tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XV là người dân tộc thiểu số, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các hoạt động đối ngoại và một số hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác. Tham mưu, phục vụ công tác chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung chuẩn bị nội dung cho các phiên họp tháng 10.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 4; bảo đảm chế độ, chính sách cho đại biểu Quốc hội, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11/2022, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành 9 nội dung, đề án, nhiệm vụ, như: Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi); Ban hành Kế hoạch triển khai kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Quyết định số 899/QĐ-VPQH của Văn phòng Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Đại biểu Nhân dân… Đồng thời, tập trung triển khai các nội dung, đề án và các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế như: việc triển khai một số nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại các cuộc họp giao ban còn chậm. Việc triển khai thử nghiệm giải pháp nhận dạng âm thanh thành văn bản trực tiếp trong các buổi thảo luận ở Tổ tại Kỳ họp thứ 4 còn một số khó khăn, vướng mắc… Nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng công việc tương đối lớn, nhiều áp lực, trong đó, nhiều việc phát sinh, đột xuất, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, bộ máy giúp việc còn mỏng, chưa được bổ sung, chất lượng chưa đồng đều...

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết tháng 11/2022, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu, phục vụ các cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội. Tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 17 (dự kiến sáng 28/11/2022) để tổng kết Kỳ họp thứ 4, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội và xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức Phiên họp thứ 18 (dự kiến từ 12-16/12/2022) để cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham mưu chuẩn bị các nội dung của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV (dự kiến đầu năm 2023).

Phát biểu kết luận cuộc giao ban, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Kỳ họp thứ 4 đã thành công hết sức tốt đẹp, suôn sẻ, đúng với phương châm chủ động, từ sớm, từ xa; các nội dung của kỳ họp được thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao. Kết quả đó cho thấy, chúng ta đã chủ động, tích cực chuẩn bị sớm theo hướng ngày càng chuyên nghiệp với khá nhiều điểm mới, trong đó, công tác chuẩn bị cho hoạt động chất vấn được chuẩn bị rất sớm, bảo đảm tính chủ động, đỡ vất vả cho các cơ quan có liên quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị trong toàn Văn phòng Quốc hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11 vừa qua.

Trên cơ sở nêu rõ một số điểm cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nửa cuối tháng 11 và tháng 12/2022. Cụ thể, tiếp tục tham mưu, phục vụ chuẩn bị tốt cho phiên họp thứ 17, 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội, đón các đoàn khách quốc tế... Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Văn phòng Quốc hội; chủ động chuẩn bị sớm các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 theo hướng chuẩn hóa các nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chỉ đạo hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chuẩn bị tốt hơn các điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đón Tết Nguyên đán 2023.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, nội dung thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và các đề án, quy chế, nghị quyết... thuộc trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội, đúng với tinh thần phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh phiên họp

Các đại biểu tại Phiên họp

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Kỳ họp thứ 4 đã thành công hết sức tốt đẹp, suôn sẻ, đúng với phương châm chủ động, từ sớm, từ xa; các nội dung của kỳ họp được thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, các vụ, cục, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới./.

 

Minh Hùng - Phạm Thắng