TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ QUỐC HỘI

01/11/2022

Chiều ngày 01/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Soạn thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội”.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG TRAO ĐỔI TRƯỚC THỀM KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

Toàn cảnh phiên họp

Cùng tham dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cùng các thành viên Ban soạn thảo. 

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc xây dựng Đề án là cần thiết và là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, là cơ sở quan trọng để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ các tồn tại, hạn chế và các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí với sự cần thiết xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội”. Cùng với tiến trình đổi mới của Quốc hội, bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội được xác lập, không ngừng được củng cố, kiện toàn và hoàn thiện về mọi mặt, phù hợp với yêu cầu phát triển, quá trình đổi mới về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Quốc hội từng bước được đổi mới; phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, công tác nghiên cứu tổng hợp, tham mưu, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ ngày càng hiệu quả, chất lượng, góp phần quan trọng vào những thành công của Quốc hội.

Các đại biểu cho rằng việc xây dựng Đề án nhằm kiến nghị, đề xuất các nhóm giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả trong tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Đồng thời bảo đảm sự ổn định, kế thừa có chọn lọc và phát huy hiệu quả những ưu điểm đã đạt được. Cùng với đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất về định hướng cũng như các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Kết luận nội dung phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến càng chi tiết, cụ thể thì việc thực hiện nhiệm vụ càng hiệu quả hơn. Do đó đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án trong thời gian tới./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Soạn thảo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội”

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí với sự cần thiết xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội”. Cùng với tiến trình đổi mới của Quốc hội, tổ chức bộ máy của Văn phòng Quốc hội từng bước được đổi mới; phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, công tác nghiên cứu tổng hợp, tham mưu, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày càng hiệu quả, chất lượng, góp phần quan trọng vào những thành công của Quốc hội

Các đại biểu cũng cho rằng, việc xây dựng Đề án nhằm kiến nghị, đề xuất các nhóm giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả trong tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội; bảo đảm sự ổn định, kế thừa có chọn lọc và phát huy hiệu quả những ưu điểm đã đạt được

Kết luận nội dung phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến càng chi tiết, cụ thể thì việc thực hiện nhiệm vụ càng hiệu quả hơn. Do đó đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến tại phiên họp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án trong thời gian tới

Minh Thành - Phạm Thắng