KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2027

30/10/2022

Sáng ngày 30/10 tại Trụ sở VPQH, Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, của cơ quan; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ cơ quan VPQH.

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III.

Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các Hội viên Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên Đại hội thứ nhất vào sáng nay, Đại hội đã tiến hành thông qua Báo cáo tổng hợp Kết quả thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo Tổng kết điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội nhất trí với toàn bộ nội dung Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Về Báo cáo Tổng kết điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội cho rằng Điều lệ Hội khóa VI đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật và tôn chỉ mục đích của Hội, bố cục nội dung khoa học cụ thể, ngắn gọn rõ ràng dể hiểu, phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Hội và có tính kế thừa những ưu điểm, kinh nghiệm của khóa trước.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa II Nguyễn Văn Mười phát biểu tại Đại hội.

Điều lệ Hội cũng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội, hệ thống tổ chức Hội các cấp, tiêu chuẩn hội viên, nhiệm vụ của hội viên, đối tượng kết nạp và công tác kết nạp hội viên, việc thực hiện nghiệm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hội; tuổi của hội viên, việc kết nạp lại hội viên, các chương điều của Điều lệ Hội khóa VI quy định như vậy chặt chẽ, phù hợp, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đề xuất một số điểm đề nghị sửa đổi cho phù hợp như: Đề nghị bổ sung nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt” cho tương xứng với vai trò, vị trí trong xây dựng và hoạt động của Hội; đề nghị lấy ngày “ghi trong quyết định kết nạp” để tính tuổi hội cho hội viên…

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa III và bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Mười tiếp tục được tín nhiệp bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa III làm đại biểu chính thức và đồng chí Phùng Khắc Khoa – Phó Chủ tịch là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên thứ nhất của Đại hội:

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ III.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa III 

Đại hội bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng