HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

29/10/2022

Sáng 29/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII 

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; các thành viên Tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trợ lý, Thư ký lãnh đạo Quốc hội; các Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và các Đảng ủy cơ sở; cấp ủy các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; các lãnh đạo cấp Tổng cục, vụ, cục, đơn vị và tương đương của Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp; trưởng, phó trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, từ ngày 03/10 đến ngày 9/10/2022 vừa qua, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đánh giá cao các đảng viên ở các đơn vị thuộc Đảng đoàn Quốc hội đều có ý thức rất cao trong việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng để thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào thực hiện các nhiệm vụ của mình trong tham mưu xây dựng chính sách pháp luật, giám sát tối cao.

Nhấn mạnh điều này, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đảng viên trong Đảng bộ cũng như thành viên Tổ đảng ở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc tập tập trung nghiên cứu, lắng nghe để quán triệt sâu sắc từng nội dung.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương. 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị

Qua đó, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị 

Các đại biểu dự Hội nghị 

Các đại biểu dự Hội nghị 

Bảo Yến - Nghĩa Đức