HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ X: TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2022

26/10/2022

Sáng 26/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2022 - 2025: ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 10

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày và thảo luận về Báo cáo công tác trong 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết chủ trương bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, phát triển đảng và quản lý đảng viên; các cấp ủy duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định, chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương thực hiện đúng chủ trương, kết luận của Đảng liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp bảo đảm các luật, nghị quyết được thông qua đúng định hướng, chủ trương của Đảng. Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện việc quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025 - 2030, ra soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021- 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031. Tiếp tục lãnh đạo việc triển khai sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong theo Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2022.

Các đại biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng thời, nhấn mạnh, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các đại biểu đề nghị cần quan tâm tuyển dụng, kiện toàn biên chế nhằm bảo đảm chất lượng và yêu cầu công việc vì hiện nay nhiều đơn vị đang thiếu biên chế, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận các ý kiến xác đáng tại Hội nghị và cho biết Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện các văn bản và sớm ban hành để các cơ quan, đơn vị sớm tổ chức triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở kết quả tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 3 tháng cuối năm. Nhấn mạnh khối lượng công việc nặng nề, đặc biệt là công tác tổng kết năm, công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị Công đoàn cơ quan tập trung vào chăm lo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đón Tết ngày càng đầm ấm hơn. Đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến phản ánh về việc làm thêm giờ để xem xét, đề xuất giải pháp cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ làm việc tốt và trách nhiệm./.

Bảo Yến - Nghĩa Đức