CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ KỲ HỌP QUỐC HỘI

19/10/2022

Thực hiện Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội khóa XV và giao các cơ quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ. Tuy nhiên, không đợi Đề án được hoàn thành, Văn phòng Quốc hội đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội. Và ngay tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều giải pháp đổi mới đã được đề ra.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG TUYÊN TRUYỀN VỀ QUỐC HỘI

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ BUỔI HỌP BÁO VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại phiên họp thứ 16

Tại phiên họp thứ 16 (tháng 10/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 1546/TB-TTKQH thông báo kết luận về nội dung này. Trong đó, nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp tục tăng cường chất lượng công tác thư ký, tổng hợp các nội dung của kỳ họp. Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về kỳ họp thứ 4 và tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông về kỳ họp gắn với việc truyền thông về kết quả Hội nghị Trung ương 6, các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, đấu tranh với thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc, chống phá...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Đề án Tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó xác định rõ mục đích của công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 4 là tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm Báo chí kỳ họp (tại tầng B1, Nhà Quốc hội) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, tác nghiệp, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng định hướng về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội khóa XV

Bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành hữu quan trong việc cung cấp kịp thời, chính xác những nội dung chương trình nghị sự được Quốc hội xem xét, quyết định để các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên truyền đậm nét, toàn diện về kỳ họp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm định hướng tuyên truyền, xử lý kịp thời sự cố truyền thông và hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật báo chí.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương bảo đảm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, toàn diện về kỳ họp; đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chú trọng tuyên truyền trên internet, thực hiện tuyên truyền linh hoạt, đan xen trên các phương tiện thông tin báo chí truyền thống và mạng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đề án cùng nêu rõ các yêu cầu trong công tác thông tin thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV như các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về kỳ họp trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về kỳ họp.

Bên cạnh việc đưa tin, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác về chương trình kỳ họp, các cơ quan báo chí cần tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu về những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước (gắn với việc triển khai các Đề án, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng); kết hợp tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngoài ra, các cơ quan báo chí chủ động có nhiều tin, bài phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Các phóng viên, biên tập viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội

Tổ chức nắm bắt kịp thời các luồng ý kiến dư luận xã hội trong cử tri và Nhân dân phản ánh về Kỳ họp thứ 4 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát hiện và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, có dụng ý xấu trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đấu tranh với các xu hướng cơ hội, tự chuyển biến, tự chuyển hóa ngay trong diễn đàn Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội

Thường xuyên họp giao ban báo chí và trao đổi giữa các cơ quan đơn vị hữu quan nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, báo cáo Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội về những vấn đề “bất thường” hoặc phải lưu ý trong công tác truyền thông về kỳ họp; bảo đảm công tác định hướng thông tin, tuyên truyền và phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp phóng viên giật tít, câu view, đưa tin, bài chưa chính xác về hoạt động của Quốc hội và phát biểu của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

Tổ chức công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thành 03 giai đoạn: trước, trong và sau kỳ họp; bảo đảm tuyên truyền đậm nét vào thời gian gần đến ngày khai mạc kỳ họp và trong thời gian diễn ra kỳ họp. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp cũng phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí ở trung ương và địa phương theo nguyên tắc bảo đảm đưa tin đầy đủ, cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền, giữa Trung ương với địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm cung cấp kịp thời tin, bài, video về hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp để tuyên truyền rộng rãi tại địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh đổi mới hoạt động truyền thông, kịp thời biểu dương hoặc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội chưa hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội khóa XV

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu, Đề án Tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan với vai trò đầu mối, vai trò phối hợp, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tất cả các cơ quan từ trung ương đến địa phương. Điều này thể hiện đúng như phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội khóa XV là “trong công tác truyền thông về Quốc hội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương”.

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cũng cho biết, để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền tại kỳ họp, Văn phòng Quốc hội tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí kỳ họp – nơi cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật bảo đảm phóng viên khai thác tin, hình thuận lợi. Ngoài ra, phóng viên của một số cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực được cấp thẻ tác nghiệp trong Hội trường Diên Hồng bảo đảm cung cấp hình, ảnh và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Trang tin Trung tâm Báo chí và Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để các cơ quan thông tấn, báo chí khai thác. Phóng viên trong nước cũng được tạo điều kiện tác nghiệp phỏng vấn đại biểu Quốc hội vào giờ giải lao các phiên họp công khai của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà giới thiệu tóm tắt dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt tại Kỳ họp này, các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng được tăng cường gồm: phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp; các phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phiên giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật: Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Cổng thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiến hành tổng thuật các phiên họp công khai của Quốc hội.

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Nhiều dự án luật lớn, nhiều vấn đề quan trọng quốc gia sẽ được Quốc hội thảo luận và xem xét quyết định. Kỳ vọng công tác thông tin tuyên truyền được chuẩn bị từ sớm, từ xa sẽ góp phần vào thành công của kỳ họp Quốc hội, đáp ứng mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước, đưa Quốc hội ngày càng sát dân, gần dân hơn./.

Bảo Yến