ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

06/10/2022 16:49

Chiều ngày 06/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và phát biểu chỉ đạo.

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ làm lễ chào cờ.

Dự đại hội có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể (Văn phòng Quốc hội) Trần Hoài Nam cùng 16 đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ.

Trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ Trịnh Giáng Hương cho biết, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ có 17 đảng viên, là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Nhiệm kỳ 2020-2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ cơ quan cũng như Chi bộ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2-22 đã đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ nhưng Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo nên các nhiệm vụ của Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành.

 Đồng chí Trịnh Giáng Hương, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025​.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng chí Trịnh Giáng Hương khẳng định, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tích cực, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; quán triệt việc triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; công tác giáo dục chính trị đã đi vào nền nếp; các đảng viên trong Chi bộ có tư tưởng vững vàng, kiên định với các đường lối, chủ trương của Đảng,

Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Tính chuyên nghiệp của đảng viên và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tự giacs học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung trí tuệ để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đảng viên gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm…

Đồng chí Trịnh Giáng Hương cũng nêu phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột xuất mà lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao; Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hành động, công việc cụ thể; Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về công tác cán bộ, trong đó, trọng tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao hoạt động Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ qua đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao.

Tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về lập trường, tư tưởng, quan điểm của Đảng; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đáng tự hào của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ 2022-2025, trong bối cảnh có những khó khăn và thuận lợi đan xen, công việc chuyên môn của Vụ Tổ chức-Cán bộ đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cần phát huy tốt kết quả của nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tiến độ các nội dung, đề án trong Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, chế độ, chính sách cho công chức, người lao động trong cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Quan tâm công tác cán bộ, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ với việc thực hiện chính sách cán bộ; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ nhau; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở trong cơ quan. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Quan tâm công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên…

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 2 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Quốc Nam được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng là Chi ủy. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Trần Quốc Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng trình bày tham luận tại Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, BÍ thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 Trịnh Giáng Hương bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Lan Hương - Trọng Quỳnh