PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ 2022 - 2025

03/10/2022

Chiều ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự Đại hội Chi bộ Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2025


Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Tổ trưởng Tổ đảng Hoàng Thanh Tùng; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Pháp luật.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Bí thư Chi bộ Pháp luật Nguyễn Trường Giang trình bày, tiếp nối và phát huy kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước, khắc phục những khó khăn, thách thức, trong nhiệm kỳ này, Chi bộ Pháp luật đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, của Ủy ban Pháp luật khóa XIV và 2 năm đầu khóa XV cũng như Vụ Pháp luật nói riêng.


Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu


Đoàn chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Bí thư Chi bộ Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022 nêu rõ, xuất phát từ những đòi hỏi, yêu cầu và trách nhiệm với công việc, Chi bộ Pháp luật sẽ phải không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động; các đảng viên trong Chi bộ cũng cần không ngừng trau dồi lý luận chính trị, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, chuyên môn, chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022; chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Tổ trưởng Tổ đảng Hoàng Thanh Tùng bỏ phiếu tại Đại hội


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Chi ủy Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Chi bộ pháp luật là tập thể bản lĩnh, vững vàng, trung thành, có năng lực chuyên môn công tác và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi đảng viên luôn nắm vững đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tham gia vào các mặt công tác của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chị bộ cần nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm gắn với bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng công tác sắp xếp, tổ chức, phân công công việc cho từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động; chú trọng việc bồi dưỡng, giúp đỡ các đảng viên đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để từng cán bộ chủ động học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý và lề lối làm việc khoa học, hiệu quả.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các đại biểu và các đảng viên dự Đại hội

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Pháp luật sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đề ra.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản mong muốn, công tác lãnh đạo của Chi bộ cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; hàng năm, có kế hoạch triển khai cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đảng được giao; phân công trách nhiệm cụ thể trong Chi ủy, đến từng đảng viên và định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong sinh hoạt Chi bộ cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trên cơ sở Điều lệ Đảng; thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quan tâm công tác cán bộ, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ với việc thực hiện chính sách cán bộ. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tượng trợ nhau; ý thức xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật được bầu làm Bí thư Chi bộ Pháp luật; Đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật làm Phó Bí thư Chi bộ; Các đồng chí: Trương Thị Diệu Thúy, Ngô Việt Hồng, Trần Thu Hương là Chi ủy viên./.

(Theo báo Đại biểu Nhân dân)