VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

30/04/2021

Căn cứ Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 29/4, Văn phòng Quốc hội ra thông báo số 831/TB- VPQH đề nghị các Vụ, Cục, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất.

Theo đó, tại cơ quan, Văn phòng Quốc hội đề nghị toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách khi vào cơ quan thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang khi ra vào cơ quan; khi ra vào khu vực làm việc của Lãnh đạo Quốc hội bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Đồng thời, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Đặc biệt, Văn phòng Quốc hội sẽ tiến hành phun khử khuẩn các trụ sở cơ quan theo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương.

Đối với khách đến liên hệ công tác, phóng viên báo chí và cán bộ nhân viên các nhà thầu cung cấp dịch vụ ngoài, Văn phòng Quốc hội cũng yêu cầu đảm bảo các quy định nêu trên còn phải thực hiện khai báo y tế. Đối với trường hợp khách mời, khách đến công tác và làm việc; cán bộ, công chức, viên chức người lao động, các nhà thầu;...nếu có hiện tượng sốt sẽ không được vào cơ quan.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình, Văn phòng Quốc hội đề nghị chủ động khai báo y tế, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh để có những biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng…; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập đông người khai báo y tế) của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng... Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực về tình hình sức khỏe bản thân, các diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại nơi cư trú, nơi đi công tác, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội (qua Cục Quản trị) và lãnh đạo đơn vị công tác.

Đối với các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cập nhật, báo cáo nhanh khi có diễn biến bất thường, đột xuất về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Hình thức báo cáo bằng văn bản hoặc email gửi về Cục Quản trị để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Đối với các đồng chí trực tiếp phục vụ Lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm: thư ký, sỹ quan bảo vệ tiếp cận, nhân viên lái xe và nhân viên phục vụ, Văn phòng Quốc hội đề nghị thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, khi có bất kỳ dấu hiệu (rát họng, ho khan, sốt) thì phải thông báo cho y tế cơ quan để hướng dẫn kiểm tra. Khi ra vào khu vực làm việc của Lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt buộc phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc; nhân viên lái xe phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa, đón thủ trưởng; rửa xe lau chùi đồ đạc, nội thất trong xe thường xuyên trong khi chờ thủ trưởng; nhân viên tiếp cận và nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Văn phòng Quốc hội đề nghị các Vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung này cho đến khi có thông báo khác./.

Thu Phương