HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

11/03/2021

Chiều ngày 11/03, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lãnh đạo mở rộng, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Bước 3). Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, trưởng các đơn vị cấp Tổng cục, trưởng các Cục, Vụ, đơn vị tương đương Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn bầu cử, sau khi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu chủ trì Hội nghị

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị bước 3 này là dịp để các đại biểu cho ý kiến lần cuối cùng danh sách giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương trước khi gửi kết quả danh sách cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau hội nghị này, Văn phòng Quốc hội sẽ chuyển Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác, Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo cơ quan nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác, Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo cơ quan và danh sách 86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, kèm theo lý lịch trích ngang sẽ được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 14/03/2021. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chuyển tài liệu đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi thông báo cho các cơ quan, các địa phương cư trú của các đại biểu ứng cử để tiến hành hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú trên tinh thần khẩn trương, đúng quy trình.

Tại Hội nghị, sau khi nghiên cứu và thảo luận danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, 100% đại biểu tham dự biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và danh sách giới thiệu 86 người được ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương, kèm theo lý lịch trích ngang.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ hội nghị đã thể hiện quyết tâm, tập trung rất cao, nhất trí với danh sách này để những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội có tín nhiệm cao, qua đó khi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, vận động bầu cử, cử tri nhận thấy kết quả của ba bước này đạt được sự đồng thuận cao, giúp cho người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt kết quả thuận lợi.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các Vụ cùng tham gia giúp đỡ các ứng cử viên để đại diện cơ quan tham gia hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, giúp tổ chức thực hiện đúng quy định đề ra, đề nghị Ban Công tác đại biểu, Vụ Tổ chức - Cán bộ của Văn phòng Quốc hội giúp các ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ, rà soát kỹ hồ sơ, tạo điều kiện cho những người lần đầu tham gia ứng cử, đảm bảo đầy đủ, tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Cũng tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội gửi lời chúc đến tất cả những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ứng cử thành công và đạt kết quả cao nhất.

100% tổng số cử tri tham dự Hội nghị cư tri nơi công tác (Bước 2) biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương

Trước đó, sáng ngày 11/03, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Bước 1), tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Bước 2), qua đó, 100% tổng số cứ tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương./.

Bích Ngọc - Minh Thành