HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CỬ TRI LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

11/03/2021

Sáng ngày 11/03, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và 86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh nêu rõ Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và Tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu danh sách giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương. Qua thảo luận,100% đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chủ trì Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, với 133 đại biểu tại Trung ương, vừa qua Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Văn phòng Quốc hội đã giới thiệu danh sách 86 người được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến vào danh sách này. Bởi khâu chuẩn bị các bước rất quan trọng, cần được tiến hành thận trọng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh nêu rõ Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và Tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Quốc Nam trình bày danh sách 86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Các đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp

Minh Thành