ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG GIÁM SÁT VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI UBND TỈNH

13/01/2023 10:17

Chiều 12/1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn thực hiện giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại UBND tỉnh.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH CAO BẰNG CHÚC TẾT, TẶNG QUÀ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

Dự buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Kể từ khi đại dịch xuất hiện, tỉnh Cao Bằng triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời ban hành 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 và Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ năm 2020 đến hết tháng 10/2022, tổng kinh phí huy động cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 530 tỷ 065 triệu đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 186 tỷ 832 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương 343 tỷ 233 triệu đồng. Huy động từ các tổ chức, đoàn thể cho công tác phòng, chống dịch 16 tỷ 900 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế 348 tỷ 198 triệu đồng; hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 43 tỷ 328 triệu đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp 7 tỷ 818 triệu đồng.

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng được chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiến hành 4 cuộc thanh, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về việc thực hiện các chính sách, pháp luật phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, không phát hiện sai phạm xử lý về kinh tế.

UBND tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Sớm ban hành các chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế, chính sách tiền lương, phụ cấp...; có chính sách đặc thù với nhân viên y tế khối dự phòng, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; phát triển hệ thống y tế trên cơ sở, chú trọng đầu tư phát triển các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện chuyên khoa nhằm chia sẻ, hỗ trợ, giảm tải cho các bệnh viện Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách bố trí số người làm việc, kinh phí hoạt động đối với các xã triển khai thực hiện thí điểm bố trí thêm điểm trạm y tế xã thuộc các huyện, xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các trạm y tế xã theo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khó khăn về khoảng cách địa lý, khả năng tiếp cận, cung cấp dịch vụ y tế…

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận, giải trình, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch và công tác chuyên môn tại tuyến cơ sở; việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia chống dịch; chi trả theo các nghị quyết của Chính phủ…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại buổi giám sát. 

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Tỉnh Cao Bằng đã thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên qua đợt dịch bộc lộ những hạn chế của y tế cơ sở. Trên cơ sở những kiến nghị của ngành y tế, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức kết luận buổi giám sát. 

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Bế Minh Đức đề nghị tiếp tục tăng cường, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát trở lại. Nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đối với nhân viên y tế; xây dựng, củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cần được quan tâm hơn. Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu được đoàn tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét.

(Theo Báo điện tử Cao Bằng)