GIÁM SÁT TỐI CAO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ: TẠO CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC NGAY TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

30/10/2022 17:08

1013 lượt xem

Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng mai (31/10), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Với nhiều đổi mới trong cách thức triển khai, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội đã tạo ra chuyển biến tích cực ngay trong quá trình giám sát…

Lan Anh - Lan Hương - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác