TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

24/06/2022 18:58

Ngày 24/6 tại tỉnh Kiên Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Kiên Giang về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DẪN ĐẦU ĐOÀN GIÁM SÁT LÀM VIỆC VỚI TỈNH KIÊN GIANG VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

24/06/2022 13:18

Sáng 24/6 tại tỉnh Kiên Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Kiên Giang về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”. Đây là địa phương đầu tiên Đoàn giám sát sau khi đã làm việc với 8 Bộ ngành về chuyên đề này trong thời gian qua.

THỐNG NHẤT NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

19/05/2022 17:31

Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để thống nhất nội dung Báo cáo kết quả giám sát “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021” trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

ĐOÀN GIÁM SÁT UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐỒNG VĂN VÀ MÈO VẠC

11/05/2022 17:17

Tiếp tục chương trình khảo sát thực địa một số khu vực biên giới tỉnh Hà Giang, ngày 10 và 11/5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XV do đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát tại xã Xín Cái, Sơn Vĩ (Mèo Vạc) và xã Lũng Cú (Đồng Văn).

CẦN CHÍNH SÁCH CHUNG CHO CÁN BỘ TRẺ, CÁN BỘ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

06/05/2022 08:37

Nêu rõ việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập là vấn đề mấu chốt tạo sự ổn định cho đơn vị hành chính, do đó, tại các buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị vừa qua, thành viên Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các địa phương cần chú trọng đến giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư, đồng thời rà soát lại nguồn nhân lực trẻ để có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÔI DƯ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

05/05/2022 14:31

Báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ có chính sách tinh giản biên chế riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính để đảm bảo tính thống nhất trên cả nước.

CÂN NHẮC CÁC YẾU TỐ ĐẶC THÙ VỀ LỊCH SỬ, VĂN HOÁ TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

04/05/2022 11:33

Báo cáo việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

CẦN QUAN TÂM CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ SAU SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

04/05/2022 08:59

Vừa qua, tại buổi khảo sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần phương án giải quyết phù hợp trong công tác cán bộ, đồng thời quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ.

ĐBQH LÂM VĂN ĐOAN: VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ HIỆU QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VẪN CÒN HẠN CHẾ

04/05/2022 07:47

Quan tâm đến nội dung chuyên đề giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2017”, đại biểu Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chỉ ra rằng, việc tuân thủ pháp luật và hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế.

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

01/05/2022 17:59

Báo cáo kết quả thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần có các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực đối với các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đảm bảo trung tâm và tạo thuận lợi trong đi lại, giao dịch của Nhân dân.

Các tin đã đưa: