GẦN 1.300 GB DỮ LIỆU CÁ NHÂN BỊ THU THẬP, MUA BÁN TRÁI PHÉP

09/08/2022 19:23

Thông tin tới các vị đại biểu Quốc hội về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trước thềm phiên chất và trả lời chất vấn vào sáng mai (10/8), Bộ Công an cho biết, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số Việt Nam đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau…

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

09/08/2022 18:31

Tại Hội thảo tham vấn Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc”, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, trong đó nhấn mạnh nội dung đổi mới phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc, đổi mới hoạt động của Thường trực và các Tiểu ban chuyên môn...

THAM VẤN ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC"

09/08/2022 18:06

Chiều 09/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc”. Mục đích Hội thảo nhằm trao đổi, tham vấn ý kiến góp ý của các đại biểu vào dự thảo Đề án; đề xuất các giải pháp, những vấn đề cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc trong thời gian tới.

SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

09/08/2022 17:44

Chiều ngày 09/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì Hội nghị.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, XỬ LÝ NGHIÊM CÁC LOẠI TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

09/08/2022 17:31

Theo dự kiến chương trình Phiên họp thứ 14, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an. Trong đó có giải pháp ngăn chăn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã có báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm rõ vấn đề này.

CẦN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

09/08/2022 17:25

Chiều 09/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHÍNH PHỦ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CẦN THIẾT, HIỆU QUẢ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

09/08/2022 17:00

Phát biểu kết luận phiên thảo luận về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phiên họp thứ 14, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Chính phủ chịu trách nhiệm về sự cần thiết phải đầu tư, hiệu quả của việc điều chỉnh, tăng, giảm kế hoạch vốn của các dự án này đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN CHÍ DŨNG GIẢI TRÌNH VỀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

09/08/2022 16:47

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình làm rõ thêm về tình hình giải ngân đầu tư công 7 tháng đầu năm.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI THÁNG 7/2022

09/08/2022 16:00

Chiều 09/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung làm việc.

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN PHẢI TUÂN THỦ ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

09/08/2022 15:35

Thảo luận về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phiên họp thứ 14, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với chủ trương bổ sung, điều chỉnh KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời nhấn mạnh việc bổ sung, điều chỉnh phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: