THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

21/02/2024

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 22/02/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 29 (ảnh minh hoạ)

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành: (1) Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); (2) Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

2. Về công tác giám sát

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).        

3. Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các bài viết khác