GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024: TẬP TRUNG GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT, NHẤT LÀ KHÂU TỔ CHỨC THỰC THI

10/02/2024

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã xác định giám sát là một nội dung trọng tâm và then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Thực hiện Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Quốc hội tiến hành giám sát đối với 02 chuyên đề và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 02 chuyên đề. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu một sối thông tin về các chuyên đề giám sát

Lan Hương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác