ỦY BAN XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 11

17/01/2023

Chiều 17/01, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ 11, thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi đua, khen thưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

ỦY BAN XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH YÊN BÁI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ DƯỢC

Toàn cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; các thành viên Ủy ban Xã hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Trong đó, có quy định về Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trao tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng Kỷ niệm chương, quy định về tên Kỷ niệm chương, đối tượng được trao tặng. Luật cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu mở đầu phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội khẳng định, việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi đua, khen thưởng là rất cần thiết, bao gồm: dự thảo Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; dự thảo Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, các đại biểu tập trung phát huy trí tuệ, góp ý cụ thể vào từng điều khoản để góp phần hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình bày tóm tắt Tờ trình về các dự thảo Nghị quyết. Theo đó, đối với thi đua, khen thưởng, do chưa có quy định nên qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có danh hiệu thi đua, không tham gia thi đua hằng năm, vì vậy không có cơ sở để khen thưởng. Đối với các cơ quan của Quốc hội cũng không được xét thưởng trên cơ sở thành tích hàng năm.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo

Theo Trưởng Ban Công tác Đại biểu, dự thảo các Nghị quyết bám sát và thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Cán bộ, công chức; giảm đầu mối, tránh phát sinh thủ tục hành chính. Nghị quyết cũng chỉ quy định, hướng dẫn những nội dung phù hợp với tính chất tổ chức và hoạt động đặc thù của Quốc hội. Dự thảo Nghị quyết Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” gồm 3 chương, 12 Điều; dự thảo Nghị quyết về thi đua, khen thưởng gồm 6 chương, 26 điều.

Tham gia thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Xã hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Ban Công tác Đại biểu trong việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết; cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình 2 dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về một số nội dung lớn như: tên gọi kỷ niệm chương; thời gian trao tặng kỷ niệm chương; các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; đối tượng thi đua; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật...

Các đại biểu cũng đề nghị cần xem xét kỹ lưỡng về phạm vi đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương để bảo đảm ý nghĩa thực chất của khen thưởng.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những ý kiến phát biểu xác đáng, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu góp ý vào nội dung các dự thảo Nghị quyết. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã nêu, nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đạt chất lượng cao.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh phiên họp

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội khẳng định, việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi đua, khen thưởng là rất cần thiết, các đại biểu cần tập trung phát huy trí tuệ, góp ý cụ thể vào từng điều khoản để góp phần hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Tham gia thảo luận, các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Ban Công tác Đại biểu trong việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết

Các đại biểu cũng đề nghị cần xem xét kỹ lưỡng về phạm vi đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương để bảo đảm ý nghĩa thực chất của khen thưởng.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã nêu để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đạt chất lượng cao./.

Hồ Hương - Minh Hùng