KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV: NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHÁT HUY DÂN CHỦ, TRÍ TUỆ

29/11/2023

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả của kỳ họp.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 29/11: BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Đồng chủ trì họp báo có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến,  Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh

Cùng tham dự họp báo có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả của kỳ họp

Về phía các cơ quan, bộ ngành hữu quan, có đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an. Đặc biệt, họp báo có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung cho biết, Sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng ngày 29/11/2023), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Đã có 1.103 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 07 phiên thảo luận tổ; 1.099 lượt đăng ký, 601 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 121 lượt tranh luận tại 29 phiên thảo luận tại hội trường; 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung trình bày báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6

Quốc hội đã thông qua 07 luật, 09 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Với kết quả công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã hoàn thành 114/137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án được giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Cần kịp thời triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, ban hành đồng bộ, đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật; có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quốc hội cũng đề nghị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tiêu chí, quy trình, thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tiếp tục đổi mới công tác giám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tại cuộc họp báo, các đại biểu Quốc hội đã trả lời nhiều câu hỏi, giải đáp các thắc mắc, ý kiến của các nhà báo xung quanh kết quả Kỳ họp, những quyết sách lớn được đưa ra tại Kỳ họp trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Giải đáp câu hỏi của các nhà báo về vấn đề giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Giám sát là một trong ba chức năng quan trọng của Quốc hội, góp phần giúp các luật, Nghị quyết của Quốc hội được thực thi một cách nghiêm minh, tổ chức thực hiện hiệu quả trên phạm vi cả nước. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Trước hết, về ban hành thể chế và các văn bản chỉ đạo, Đảng Đoàn Quốc hội đã có kết luận về Đề án đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành quy định về giám sát văn bản quy phạm pháp luật để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đó, dự thảo Nghị quyết về các hoạt động giải trình trước Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng đang được khẩn trương xây dựng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hướng tới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan đến hoạt động giải trình. Về giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có Nghị quyết hướng dẫn về giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân. Các văn bản được ban hành này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Trong tổ chức thực hiện giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới quan trọng. Cụ thể như việc ban hành Nghị quyết chất vấn khi tiến hành chất vấn ở phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, công tác dân nguyện cũng được chú trọng. Đây là những điểm mới trong nhiệm kỳ Quốc hội này, góp phần giúp công tác giám sát được thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn ở mọi lĩnh vực.

Các nhà báo, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí tại họp báo

Về nội dung tiếp tục đổi mới hoạt động này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, công tác giám sát của Quốc hội sẽ còn có nhiều đổi mới hơn nữa, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trong suốt thời gian qua, các phóng viên đã đồng hành với Quốc hội trên tất cả các sự kiện. Những phản ánh kịp thời của phóng viên đã góp phần quan trọng để thông tin cho cử tri, Nhân dân cả nước biết về những hoạt động Quốc hội, qua đó giám sát hoạt động của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội do mình tín nhiệm bầu ra.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi, phản ánh chân thực, kịp thời các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, qua đó làm cầu nối vững chắc giữa Quốc hội và cử tri, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước.

Một số hình ảnh tại họp báo:

Quang cảnh họp báo

Các đại biểu tại cuộc họp báo

Các nhà báo nêu câu hỏi tại cuộc họp báo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức trao đổi với các nhà báo về việc thu thập thông tin cá nhân cho cơ sở dữ liệu dân cư, việc cấm sử dụng rượu bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý trả lời thắc mắc của nhà báo liên quan đến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến chia sẻ với các nhà báo về các vấn đề trọng tâm trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Trần Văn Lâm trao đổi với các nhà báo về một số vấn đề liên quan đến tài chính đất đai

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương trả lời câu hỏi của các nhà báo

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi, phản ánh chân thực, kịp thời các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới./.

Hồ Hương - Phạm Thắng