UỶ BAN KINH TẾ THẨM TRA NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

21/11/2023

Cuối giờ chiều ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra Tờ trình 643 ngày 18/11/2023 của Chính phủ về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

CẦN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ ĐỂ BỐ TRÍ VỐN CHO DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH NĂM 2024

Toàn cảnh phiên họp 

Tại tờ trình 643 của Chính phủ kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV về nội dung: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Càng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai cho Dự án với số vốn đề xuất và bố trí đủ vốn từ các nguồn hợp pháp khác cho Dự án để thực hiện và giải ngân trong năm 2024 theo quy định...

Tại phiên họp, đa số các đại biểu nhất trí với phương án Chính phủ trình, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ các nguồn phân bổ này để đảm bảo tính minh bạch khi trình Quốc hội xem xét, quyết định, cũng như đảm bảo thủ tục giải quyết được nhanh chóng, bởi thời gian hoàn thành dự án chỉ hết năm 2024.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Có ý kiến cho rằng, trường hợp Chính phủ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 hoặc dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để bố trí cho Dự án tiếp tục thực hiện, giải ngân trong năm 2024 cũng cần xác định rõ...

Thường trực Uỷ ban Kinh tế đã tiếp thu tất cả ý kiến góp ý của đại biểu và hoàn thiện trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trước khi trình Quốc hội thông qua.

Hải Yến - Trọng Quỳnh