PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

21/11/2023

Chiều 21/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 8 nhằm góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG NGÀY 30/10: THẢO LUẬN VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 của Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Cùng dự Phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Vụ Dân tộc…

Phát biểu mở đầu Phiên họp, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, với tinh thần xây dựng, kiến tạo và phát triển, đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào 2 dự thảo: dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH và dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý cần rà soát lại các nội dung, tránh trùng lặp, các giải trình đã bảo đảm tính thuyết phục hay chưa? Đề nghị các đại biểu rà soát, xem xét lại các vấn đề lớn, các nội dung quan trọng nào chưa đưa vào Báo cáo tiếp thu, giải trình. Ngoài ra, cần rà soát hệ thống số liệu trong báo cáo.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp ý vào dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, và góp ý vào dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình về nội dung này.

Qua thảo luận, cơ bản các ý kiến bày tỏ đồng tình với dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề và dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình. Theo đó, các đại biểu góp ý vào các nội dung xung quanh Điều 1 của dự thảo Nghị quyết về đánh giá kết quả thực hiện, về Điều 2 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, về Điều 3 tổ chức thực hiện; tập trung góp ý về vấn đề cho phép chuyển nguồn dự toán NSNN thực hiện 3 CTMTQG năm 2022 (bao gồm năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa giải ngân hết trong năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo đủ nguồn lực cho các địa phương.

Có ý kiến đề nghị dự thảo Nghị quyết giám sát cần có điểm nhấn về vấn đề giáo dục nghề nghiệp liên quan đến Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ; liên quan đến các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có ý kiến đề nghị giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền Chính phủ xung quanh Trung tâm dạy nghề được nêu trong phần kiến nghị đối với Chính phủ, không đề cập cụ thể nội dung này trong dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định cơ chế đặc thù cần được nêu rõ trong dự thảo Nghị quyết là do không rõ nội dung và phương thức thực hiện nên gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, các ý kiến đóng góp tại Phiên họp là cơ sở quan trọng để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề cho sao chặt chẽ, đầy đủ, thống nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

 Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát phát biểu mở đầu Phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu rà soát, xem xét lại các vấn đề lớn, các nội dung quan trọng nào chưa đưa vào Báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát phát biểu tại Phiên họp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành góp ý về vấn đề cho phép chuyển nguồn dự toán NSNN thực hiện 3 CTMTQG năm 2022 (bao gồm năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa giải ngân hết trong năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo đủ nguồn lực cho các địa phương.

 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Lê Hoàng Anh góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát.

Góp ý về dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry nhất trí với kết quả giải ngân nguồn vốn tính đến 30/9/2023.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân góp ý về một số từ ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị quyết sao cho chặt chẽ, hợp lý hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu tại Phiên họp.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam góp ý vào dự thảo Nghị quyết giám sát./.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức