KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (SỬA ĐỔI).

21/11/2023

Ngày 20/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 3114/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo:

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 14/11: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP GIỮA 02 ĐỢT CỦA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XV

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 26/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (SỬA ĐỔI)

Trọng Quỳnh