KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)

20/11/2023

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) tại Phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 6, tháng 11/2023. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:

Trọng Quỳnh