TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 17/11: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2024

17/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 ngày 03/10/2023, 8h00 sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì Hội nghị.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 16/11: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại 62 Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), với khoảng 160 đại biểu tham dự tại điểm cầu chính và gần 1.500 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Nội dung Hội nghị tập trung: 1- Đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; 2- Triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; 3- Thảo luận, tham gia ý kiến (về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương).

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ liên tục cập nhật nội dung thông tin:

10h37: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ trong 1 buổi làm việc hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với sự tham gia của 160 đại biểu tại hội trường Diên Hồng và gần 1500 đại biểu tại 62 điểm cầu các tỉnh/thành phố trong cả nước. Tại hội nghị đã có báo cáo tóm tắt của Tổng Thư kí Quốc hội và 9 phát biểu tham luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có phát biểu ý kiến. Hội nghị cũng đã xem phim phóng sự khái quát tình hình và kết quả triển khai chương trình giám sát thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là hội nghị lần thứ 3 trong nhiệm kỳ về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết cách thức tổ chức hội nghị này thực tiễn đã chứng minh cho thấy hiệu quả cao, từ đó thống nhất được nhận thức và hành động để kết quả giám sát ngày càng tốt hơn.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội điểm lại một số nội dung chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết về kết quả trong năm 2023 đã quan tâm tiếp tục xây dựng những khuôn khổ hoàn thiện thể chế để tiếp tục tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đã xác định đây là một nội dung trọng tâm và then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 96/2023/NQ15 để cụ thể hóa Quy định số 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn; đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có văn bản là hướng dẫn Nghị quyết chung cho cả lấy phiếu tín nhiệm kể cả đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng đang được làm quyết liệt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tích cực chỉ đạo để có thể sớm ban hành trong năm nay là Nghị quyết hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang phối hợp với Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mà sửa đổi, bổ sung quy định về vấn đề tiếp xúc cử tri cho cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…

Hai là, hiệu lực, hiệu quả các hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội được tăng cường. Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cố gắng rất lớn, cương quyết làm và có kết quả. Các đại biểu chất vấn và tranh luận sôi động và thực chất. Việc lựa chọn chủ đề chất vấn, cũng như việc mà tìm tòi để đổi mới công tác chất vấn ngày càng được quan tâm và có những hiệu quả cụ thể. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục là một điểm sáng trong tổ chức giám sát của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình chúng ta tổ chức thực hiện đều đã tạo ra chuyển biến rất lớn và cũng cùng với Chính phủ để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai giám sát chuyên đề.

Ba là hoạt động tái giám sát được quan tâm nhiều hơn, theo đến cùng các vấn đề. Ngoài việc yêu cầu tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm nghị quyết giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc còn gửi báo cáo giám sát đến cơ quan chức năng. Đồng thời Đảng đoàn Quốc hội đã chắt lọc những nội dung, nhất là những vấn đề kiến nghị về vấn đề giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trong khối nội chính.

Bốn là, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để thu hút được sự quan tâm đặc biệt, không chỉ đại biểu Quốc hội mà còn của đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá. Từ đầu nhiệm kỳ  đã tổ chức một cách đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước để tiến hành cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được quan tâm thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hướng dẫn, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nhiều đại biểu đã chỉ ra đã có một làn sóng tươi mới và một khí thế cũng như kết quả mới trong hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó nổi lên là hoạt động giám sát khá đồng đều.

Công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội đã được đa dạng hóa, có sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động giám sát thường xuyên qua việc báo cáo, xem xét các báo cáo với giám sát, khảo sát chuyên đề và hoạt động giải trình.

Tiếp tục tăng cường giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong phạm vi quyền hạn của mình cũng đã triển khai đầy đủ hoạt động giám sát chuyên đề theo yêu cầu của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác phối hợp rất chặt chẽ giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, không chỉ là phối hợp trên dưới mà còn dọc ngang, không chỉ Trung ương mà cả dưới địa phương. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác giám sát như xác định trách nhiệm trong giám sát, còn tình trạng nể nang, né tránh; hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội chưa có nhiều đổi mới và chưa có những kết quả nổi bật; công tác phối hợp cơ bản tốt nhưng vẫn còn những lúc vướng mắc khó khăn; giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và nhất là của đại biểu Quốc hội chưa có nhiều. 

Nhất mạnh bối cảnh của năm 2024 là năm chuẩn bị cho đại hội các cấp, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, do đó công tác phối hợp phải hết sức cân nhắc để vừa đạt được yêu cầu mục tiêu giám sát, vừa đỡ ảnh hưởng đến địa phương, cơ sở. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số trọng điểm trong hoạt động giám sát của năm 2024. Theo đó, tập trung cao độ cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; sẽ ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết liên tịch để tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Các Đoàn giám sát chuyên đề cần tận dụng tối đa các tài liệu hồ sơ sẵn có về sơ kết, tổng kết, đánh giá những nội dung là liên quan đến vấn đề giám sát, nhất là những nội dung mà trong quá trình thảo luận để thông qua các luật sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp này hoặc là tại kỳ họp. Tập trung vào giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm. 

Đối với các hình thức giám sát khác, tiếp tục nghiên cứu cách thiết tiến hành chất vấn tại các kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; làm tốt chất vấn giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về thẩm tra các báo cáo phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, trên cơ sở sử dụng tối đa các hoạt động giám sát thường xuyên của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các nguồn thông tin, tài liệu khác.

Về giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải sớm báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục công tác tổng rà soát theo Nghị quyết 101/2023/QH15; đặc biệt tập trung vào việc cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội. Chú trọng tăng cường giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội. Tăng cường hoạt động của công tác phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hệ thống chính trị ở địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, công tác điều hòa, phối hợp với các cơ quan; chức năng điều hòa, phối hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát có tác động quan trọng không chỉ liên quan đến chất lượng của hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước mà còn liên quan đến toàn bộ hoạt động của Nhà nước, hoạt động giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hoạt động giám sát không chỉ đạt mục đích, phát hiện ra vấn đề, đưa ra các kiến nghị mà còn đòi hỏi đối tượng chịu sự giám sát và thực thi các kiến nghị đó một cách nghiêm túc. Những sai phạm phải được xử lý. Những chính sách chưa hoàn thiện phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Do đó mà hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung được xác định là một trong các khâu trọng tâm then chốt để nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội.

10h36: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành Hội nghị

Điều hành hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã nghe 9 đại biểu phát biểu trong số 19 đại biểu đã đăng ký, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thay mặt Chính phủ phát biểu với hội nghị. Tiếp theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu kết luận hội nghị.

10h31: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là nhiệm vụ quan trọng luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm quán triệt chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Thông qua các hoạt hoạt động giám sát đã phát hiện chấn chỉnh và có biện pháp kiến nghị xử lý những thiếu sót hạn chế vi phạm và hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, năm 2023 Quốc hội đã lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao và 2 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ban ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ kịp thời nội dung báo cáo theo đề cương yêu cầu của các Đoàn giám sát cũng như các thông tin tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung giám sát; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát, các báo cáo thực hiện của Chính phủ được đoàn giám sát ghi nhận, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện các Chương trình giám sát vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như: Một số nội dung giám sát đôi khi có sự trùng lặp giữa các nghị quyết về giám sát chuyên đề và nghị quyết chất vấn của Quốc hội dẫn đến tình trạng Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội Ủy ban Thường vụ quốc hội nhiều lần với cùng một nội dung. Vấn đề này làm cho số liệu báo cáo và nhận định nhiều khi không có sự tương đồng với nhau.

Một số nội dung yêu cầu trong báo cáo giám sát có lúc chưa cụ thể về phạm vi không gian, thời gian địa điểm dẫn đến việc báo cáo và kiểm chứng thực hiện còn gặp khó khăn, lúng túng, khó xác định rõ người, rõ việc trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng khẳng định, những vấn đề nêu trên và một số vấn đề phát sinh được đoàn giám sát yêu cầu trong thời gian khá ngắn trong khi các bộ ngành địa phương cần có thời gian để rà soát báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát nên tiến độ báo cáo của bộ ngành địa phương cùng với nhiều lý do chủ quan khác nhiều khi kéo dài không đáp ứng được yêu cầu của Đoàn giám sát.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề xuất, kiến nghị đối với việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2024. Theo đó, ngay sau khi có Chương trình giám sát, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo để làm việc với đoàn giám sát.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát, Phó Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung: Các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội có phạm vi rộng, để đạt được hiệu quả cao cần có sự định hướng gọn hơn về phạm vi, có trọng tâm, trọng điểm hơn, giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Các ủy ban, các đơn vị chuyên môn của Quốc hội tăng cường phối hợp hơn nữa với các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch đề cương báo cáo giám sát, cũng như trong quá trình thực hiện giám sát để nâng cao hiệu quả của chương trình giám sát.

 Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc và có trách nhiệm các kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề trong năm 2024; đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phần trách nhiệm của mình để việc giám sát ngày càng tốt hơn. Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành ủng hộ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo.

10h23: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, trong năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu của cử tri và Nhân dân cả nước. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai là các nội dung rất quan trọng, thiết thực để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan không chỉ ở tầm quốc gia, mà còn rất có ý nghĩa đối với quá trình thực thi, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt việc tổ chức các chuyên đề giám sát năm 2023 ngay từ cuối năm 2022 đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan, giúp cho các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 được triển khai đúng tiến độ. Các đề cương giám sát được xây dựng công phu, chi tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương trong quá trình tiến hành giám sát và xây dựng báo cáo giám sát để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Công tác phối hợp giữa các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ngày càng chặt chẽ, chủ động hơn, sớm hơn và hiệu quả thiết thực.

Các báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội, UBTVQH được chuẩn bị rất công phu, đánh giá toàn diện các vấn đề có liên quan, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập của từng lĩnh vực, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp khắc phục, đã tạo sự chuyển biến tích cực và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ, trong năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 đúng theo nhiệm vụ được phân công và chương trình đã đề ra; đồng thời kịp thời tổ chức một số cuộc làm việc chuyên đề để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát. Trong quá trình triển khai giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo và cung cấp thông tin có liên quan để thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát. Khi tiếp nhận các đề nghị, kế hoạch, báo cáo giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ban, ngành; quận, huyện và các đơn vị hữu quan của Thành phố đã thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả các nội dung thực hiện quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố; các cơ quan chịu sự giám sát đã tích cực hợp tác, đáp ứng yêu cầu của Đoàn giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết chỉ rõ hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có mặt hạn chế, đó là: Do đa số đại biểu là kiêm nhiệm, phải đảm bảo công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực đảm nhiệm, khối lượng công tác chuyên môn lớn dẫn tới còn hạn chế trong sắp xếp quỹ thời gian thực hiện vai trò đại biểu tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát; nhiều nội dung giám sát có phạm vi vừa rộng, vừa có tính chuyên môn sâu, do đó công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố mặc dù từng bước được cải thiện nhưng nhân sự còn thiếu, chất lượng nhìn chung chưa tương xứng với yêu cầu, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, 04 chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai tại Hội nghị này là các nội dung rất quan trọng, thiết thực để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan, được cử tri và Nhân dân rất quan tâm. Với trách nhiệm của mình, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiêm túc chuẩn bị chu đáo, xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát theo phân công; Tổ chức các cuộc giám sát, làm việc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức và các địa phương trên địa bàn Thành phố, qua đó, trực tiếp nắm bắt tình hình tại địa phương, cơ sở; xem xét, đánh giá, làm rõ các nội dung cụ thể liên quan đến chuyên đề giám sát và ghi nhận các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan; báo cáo kết quả giám sát đúng tiến độ được phân công nêu trong Kế hoạch giám sát của các Đoàn Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có các kiến nghị cụ thể với các cơ quan hữu quan.

Nhằm thực hiện tốt 04 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát, nhất là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục chỉ đạo, điều phối chặt chẽ hoạt động của các Đoàn Giám sát, tránh trường hợp các Đoàn về làm việc với cùng một địa phương trong thời gian quá cận kề nhau, để Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương có điều kiện tham gia đầy đủ và đóng góp tốt nhất vào hoạt động giám sát chung.

10h15: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng: Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tham luận với chủ đề: Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, nhiệm vụ phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây cũng là một trong các hình thức giám sát cơ bản của Mặt trận đã được pháp luật quy định.

Đánh giá kết quả phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ: Trên cơ sở quy định của pháp luật, MTTQ Việt Nam luôn chủ động trong phối hợp và tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như: Ngay từ tháng 01/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản đề xuất nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Tiếp thu đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa nội dung “Giám sát việc huy động và sử dụng nguồn tài chính cho công tác phòng, chống COVID-19” vào giám sát chuyên đề năm 2023.

Trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi chuyên đề giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều cử đại diện Ban Thường trực hoặc cán bộ cấp vụ tham gia là thành viên Đoàn giám sát, tổ giúp việc; góp ý bằng văn bản vào kế hoạch giám sát từng chuyên đề; xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ cho hoạt động giám sát tương ứng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là thành viên đoàn giám sát đã tích cực tham gia các cuộc giám sát tại địa phương, tham gia các cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chuyên đề và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vềquyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Namliên quan đến các nội dung giám sát. 

Thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, qua nắm bắt tình hình Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, cá nhân thành viên của Mặt trận, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. 

Báo cáo đã tổng hợp các nhóm vấn đề về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và Nhân dân; đồng thời kiến nghị những nội dung lớn liên quan đến các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về kinh tế xã hội hay những vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống dân sinh… được các đại biểu Quốc hội và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Đây là cơ sở giúp Quốc hội xem xét trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm sát thực tiễn, hợp lòng dân; đồng thời giúp các cơ quan của Quốc hội trong việc xây dựng chương trình công tác phù hợp, nhất là việc lựa chọn chuyên đề giám sát, nội dung chất vấn, giải trình…  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nêu một số hạn chế như: Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được chặt chẽ, liên tục, hiệu quả; Việc chỉ đạo nghiên cứu tổng kết, sửa đổi các văn bản về quy trình, trình tự, thủ tục giám sát, xử lý các ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về hướng dẫn công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chưa được quyết liệt, kịp thời. 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát những tháng cuối năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024:

Hàng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động trong phối hợp đề xuất nội dung xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia ý kiến vào các báo cáo giám sát và Nghị quyết sau giám sát các chuyên đề.

Đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội; tham gia góp ý và dự thảo các kế hoạch giám sát; cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện các báo cáo giám sát trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường sự phối hợp thường xuyên trong việc xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi các kỳ họp của Quốc hội; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân...

10h06: Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Huỳnh Thị Phúc phát biểu ý kiến

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Huỳnh Thị Phúc cho biết, kết quả triển khai giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho thấy sự sát thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân tích nguyên nhân, đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế tồn đọng.

Theo Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điểm mới của Quốc hội khi tiến hành giám sát trong năm 2023 là đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tích cực cùng với Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Từ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hoạt động giám sát của Quốc hội, phương thức thể hiện quyền lực cao nhất của Nhà nước, góp phần tăng cường pháp chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật với mục tiêu hiệu quả, phát huy trách nhiệm, tính chủ động của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan đơn vị triển khai giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp cận, học tập các nội dung đổi mới, xác định rõ giám sát là khâu trọng tâm, then chốt góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã vận dụng tối đa các kết quả, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước của các năm trước có liên quan đến các chuyên đề giám sát. Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chủ động báo cáo với tỉnh ủy để xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch giám sát, các chuyên đề được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công thực hiện cũng như các kế hoạch Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng để triển khai giám sát tại địa phương. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành các báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công, cũng như các báo cáo kết quả giám sát do Đoàn ĐBQH chủ động thực hiện, tổ chức tại địa phương. 

Trong việc đổi mới phương thức triển khai giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc thành lập các tổ công tác của Đoàn giám sát về địa phương khảo sát, làm việc, góp ý kiến báo cáo nội dung giám sát trước khi đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp tại địa phương, đơn vị là hiệu quả, bởi có sự phối hợp chặt chẽ từ giai đoạn đầu, ở các khâu chuẩn bị, nắm tình hình, tổ chức thực hiện giám sát, bảo đảm tính sâu rộng, toàn diện, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, triển khai các chính sách, pháp luật có liên quan.

9h58: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức trình bày tham luận

Thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) báo cáo công tác tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cho biết, ngày 08/6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 đã giao UBTVQH tổ chức giám sát đối với 02 chuyên đề, trong đó có chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT từ năm 2009 đến hết năm 2023 và chủ trì ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Đoàn giám sát đã giao Thường trực UBQPAN chủ trì tham mưu và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; phối hợp Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban khác của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH trong việc triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát, xây dựng, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát chung của Đoàn giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thường trực UBQPAN thấy rằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Một là, về phạm vi nội dung giám sát: Chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT từ năm 2009 đến hết năm 2023 có phạm vi nội dung rất rộng, gồm 5 lĩnh vực giao thông, cụ thể: (1) lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường bộ; (2) lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường sắt; (3) lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; (4) lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng không dân dụng; (5) lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải. Năm lĩnh vực này lại được điều chỉnh trong 5 luật khác nhau là Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hai là, thời điểm, bối cảnh triển khai giám sát cũng chưa thật hợp lý. Theo Nghị quyết số 90/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH15 về thành lập Đoàn giám sát thì Đoàn giám sát báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 9/2024 về kết quả giám sát; trình UBTVQH ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024). Trong khi đó, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua thì dự thảo Luật Đường bộ và dự thảo Luật TTATGT đường bộ sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Ba là, về cơ quan, đối tượng giám sát quá rộng, do với 5 lĩnh vực giám sát rộng, thì sẽ kéo theo là đối tượng giám sát cũng rộng. Ngoài các bộ, ngành chủ trì báo cáo như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, còn có các bộ, ngành khác, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nữa. Do đó, việc tập hợp, tổng hợp kết quả thực hiện của các đối tượng giám sát là một khối lượng công việc rất lớn, nhiều công sức. Trong khi đó, khối lượng công việc của UBQPAN tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 là rất lớn, ảnh hưởng đến việc bố trí thời gian, chất lượng chuẩn bị, tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo về chuyên đề giám sát. 

Để hoạt động giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT từ năm 2009 đến hết năm 2023 bảo đảm chất lượng, Thường trực UBQPAN xin nêu một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Thứ nhất, đề nghị các đối tượng chịu sự giám sát thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 673/KH-ĐGS ngày 30/10/2023 của Đoàn giám sát; xây dựng báo cáo theo đề cương và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin, số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo; gửi báo cáo về Đoàn giám sát bảo đảm đúng tiến độ để Đoàn giám sát chuẩn bị Báo cáo kết quả giám sát sơ bộ gửi Quốc hội trước khi Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đường bộ và Luật TTATGT đường bộ tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Thứ hai, đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBQPAN trong việc rà soát, tổng hợp các văn bản, đánh giá báo cáo của các đối tượng chịu sự giám sát; thu thập, nghiên cứu, tổng hợp thông tin về nội dung giám sát; tham gia các hoạt động của Đoàn giám sát, Đoàn công tác làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại trung ương và địa phương. 

Thứ ba, đề nghị thành viên Đoàn giám sát bám sát tiến độ, nội dung công việc đã quy định trong Kế hoạch chi tiết này để triển khai thực hiện. Đề nghị thành viên Tổ giúp việc phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia vào các hoạt động của Tổ giúp việc trong việc tham mưu chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của Đoàn giám sát và các Đoàn công tác, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát và các Đoàn công tác bảo đảm kịp thời, đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Thứ tư, Đoàn giám sát tổ chức một số Tổ công tác do các đồng chí là đại biểu Quốc hội trong tổ công tác làm Tổ trưởng đến làm việc một lần hoặc một số lần với bộ, ngành, chính quyền địa phương chịu sự giám sát để làm rõ nội dung trong báo cáo của bộ, ngành, địa phương mình gửi đến Đoàn giám sát. 

Thứ năm, Đoàn giám sát tổ chức Hội nghị giám sát tại Nhà Quốc hội để nghe Chính phủ, bộ, ngành địa phương (được triệu tập) báo cáo theo đề cương Đoàn giám sát đã gửi.

9h47: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trình bày tham luận

Báo cáo kết quả thực hiện các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết: Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương đã giảm được 17 Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 10 Cục; giảm 145 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm cơ bản phòng trong vụ. Đối với sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn ở địa phương giảm được 07 sở, 2.159 phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện.

Về số lượng cấp phó của tổ chức hành chính: Đối với bộ, ngành, sau khi sắp xếp tổ chức của các bộ, ngành sẽ phải thực hiện giảm theo lộ trình đối với 61 lãnh đạo cấp tổng cục (14 tổng cục trưởng và 47 phó tổng cục trưởng), 17 lãnh đạo cấp cục thuộc bộ, 63 lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ, 404 lãnh đạo cấp cục, vụ thuộc tổng cục. Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Đối với địa phương: Căn cứ quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số lượng cấp phó và kết quả sắp xếp tổ chức hành chính, các địa phương đã rà soát, cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp thuộc phạm vi quản lý. Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: sắp xếp đầu mối ĐVSNCL của bộ, ngành, địa phương, đối với bộ, ngành còn 1.035 đơn vị, giảm 98 đơn vị, tương ứng giảm 8,6%; đối với địa phương còn 46.653 đơn vị, giảm 7.631 đơn vị, tương ứng giảm 14,05%. Bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án tự chủ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở thực hiện mục tiêu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế: Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 1.789.585 người, giảm 236.366 người, tương ứng giảm 11,67%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành các Quyết định để giao biên chế giai đoạn 05 năm (2022-2026) cho các cơ quan của hệ thống chính trị.

Về bổ sung biên chế giáo viên và vấn đề tiền lương, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các địa phương, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó đối với năm học 2022-2023 đã bổ sung 27.850 biên chế giáo viên. Năm học 2023-2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu thừa, thiếu giáo viên đối với từng bậc học để bổ sung cho các địa phương. Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong đó có quy định các địa phương chưa được giao đủ định mức sẽ được ký hợp đồng đối với giáo viên theo quy định, bảo đảm kịp thời bố trí đủ nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục công lập.

Về thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu biên soạn và ban hành Bộ tài liệu tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp làm cơ sở tài liệu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng làm công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn các địa phương về thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Nội vụ có Hướng dẫn số 2357/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; xây dựng chương trình phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Phong trào thi đua và Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững” năm 2022....

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cũng nêu rõ nhóm giải pháp triển khai chương trình giám sát của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội năm 2024. Theo đó, lựa chọn chuyên đề giám sát chuyên sâu, bám sát thực tiễn những vấn đề nóng, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, mang tính thời sự, cấp bách, có tính chiến lược, lâu dài để thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, sau khi có kết luận giám sát, yêu cầu đơn vị, tổ chức được giám sát báo cáo, giải trình làm rõ những vấn đề đã thực hiện được, chưa thực hiện được và đề xuất các giải pháp khắc phục, lộ trình thực hiện đối với những vấn đề được giám sát.

Đồng thời, phát huy, kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan chức năng đối với vấn đề được giám sát để giảm thiểu thời gian, nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Tăng cường phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn đại biểu Quốc hội để đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trước, trong và sau khi có kết luận giám sát chuyên đề để kịp thời thông tin đến cử tri, Nhân dân đối với những vấn đề nóng, cấp bách, gây bức xúc lớn trong dư luận.

9h27: Nghỉ giải lao

9h17: Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu ý kiến

Trình bày tham luận tại Hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tinh thần xuyên suốt của Quốc hội, UBTVQH khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay là tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong đó việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt. 

Từ năm 2021 đến nay, UBTVQH đã duy trì tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát hằng năm, đây là nét đổi mới cả về tư duy và cách làm trong công tác giám sát, nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, nâng cao sự chủ động của các cơ quan trong việc triển khai các Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH và làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Riêng về chương trình giám sát năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ rất sớm, ngay khi kỳ họp thứ 5 kết thúc, đồng thời với ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 4/4 chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát chi tiết.

Căn cứ Kế hoach, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã và đang chủ động, tích cực triển khai kế hoạch giám sát do Quốc hội, UBTVQH giao tại địa phương.  Với quan điểm của các ĐBQH trong Đoàn đều thống nhất là không “giám sát chay” vừa kết hợp giám sát qua báo cáo, vừa giám sát thực tế tại địa phương, cơ sở. Trên thực tế có nhiều nội dung thông qua giám sát trực tiếp đã phát hiện nhiều vướng mắc bất cập về cơ chế, chính sách, làm rõ nội dung cần giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Đoàn ĐBQH tại địa phương.

Đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giám sát, đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, có quy định cụ thể về hoạt động giám sát, tránh chồng chéo, có khoảng thời gian đủ để các địa phương tiến hành giám sát: với các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giám sát tại địa phương thì Đoàn ĐBQH các địa phương tổ chức giám sát song song với Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc tham gia cùng các Tổ giám sát của Đoàn giám sát mà trong thời gian gần đây các Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo thực hiện; có quy định cụ thể hơn về việc sử dụng các kết quả giám sát nếu có cùng nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể về việc gửi tài liệu, hồ sơ của các bộ, ngành liên quan liên quan đến chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phục vụ hoạt động giám sát tại địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về báo cáo, kết luận giám sát của các Đoàn ĐBQH khi thực hiện giám sát tại địa phương. Sau giám sát, mỗi đoàn hiện nay đang thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau mà chưa có sự thống nhất Nghị quyết, kết luận, thông báo kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH.

Thêm vào đó, cần tiếp tục làm rõ đề cương giám sát của các Đoàn ĐBQH với các chuyên đề cụ thể, tránh việc báo cáo của Đoàn ĐBQH giống với báo cáo của chính quyền; ảnh hưởng việc nghiên cứu tiếp thu toàn diện của các Đoàn giám sát của QH, của UB TVQH, ít có tính phát hiện riêng.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động giám sát của Quốc hội và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ, báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH và Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố; thực hiện nghiêm túc các kết luận của Đoàn giám sát và báo cáo kết quả về Đoàn giám sát; xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cố tình gây cản trở, làm chậm chễ hoặc thiếu nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát và trong thực hiện các kết luận giám sát.

9h10:  Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy phát biểu

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tuyên Quang thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Có thể nói, năm 2023, trong bối cảnh tình hình cả nước nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Chương trình giám sát năm 2023 với rất nhiều đổi mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã Khẳng định được Hoạt động giám sát là một trong những chức năng căn bản, quan trọng nhất trong hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.

Trong quá trình thực hiện hoạt động Giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND, Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và sự vào cuộc, trách nhiệm, tích cực của các đại biểu quốc hội trong đoàn, các cơ quan, tổ chức của tỉnh trong quá trình giám sát đạt hiệu quả tích cực…

Trong hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát  của UBTVQH, các cuộc giám sát khảo sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội được thực hiện rất nghiêm túc, bài bản, có đổi mới về phương pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm các thành viên Đoàn Giám sát trong suốt quá trình thực hiện hoạt động giám sát. Tuy nhiên, cần quan tâm bố trí cân đối thời gian hợp lý giữa các đợt giám sát và các địa bàn giám sát, tránh chồng chéo địa bàn và thời gian để các thành viên Đoàn Giám sát thuận lợi hơn trong bố trí tham gia .

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy cho biết, trong hoạt động giám sát tại địa phương Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh gặp một số khó khăn nhất định, đó là : Phương thức giám sát chủ yếu vẫn là nghe trình bày báo cáo, hoạt động khảo sát thực tế việc thực hiện cụ thể chưa nhiều, một số cuộc giám sát mang tính chuyên môn sâu, phạm vi giám sát rộng nhưng chất lượng còn hạn chế do năng lực và kinh nghiệm của đại biểu và thành viên Đoàn Giám sát đối với lĩnh vực được giám sát chưa đáp ứng; công tác tái giám sát còn ít; việc thực hiện kết luận sau giám sát của một số đơn vị còn hạn chế; điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát của Đoàn tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Bộ máy tham mưu giúp việc chưa thực sự hợp lý, chức năng tham mưu còn nhiều hạn chế, chưa thực sự sát thực tiễn… 

Đề xuất một số giải pháp thực hiện hoạt động giám sát năm 2024, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy đề nghị, cần tập trung bám sát vào những trọng tâm định hướng của Quốc hội, của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đoàn ĐBQH và HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong hoạt động giám sát. 

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong việc điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát kịp thời và hiệu quả, tránh chồng chéo và trùng lắp nội dung, địa bàn giám sát, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chất vấn; tiếp tục rà soát, xây dựng các quy trình để từng bước chuẩn hóa hoạt động giám sát bám sát theo quy định của Luật và hướng dẫn theo Nghị quyết số 594/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo bài bản, khoa học, chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát, tái giám sát, chất vấn, tái chất vấn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  giám sát trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Quốc hội, của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, đảm bảo tính liên thông, giảm dần sự chồng chéo trùng lắp trong hoạt động giám sát …

9h02: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trình bày tham luận 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ thống nhất cao đối với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực; sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuẩn hóa trong hoạt động của cơ quan dân cử từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thống nhất cao đối với đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ việc Đảng đoàn Quốc hội xác định “Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” cũng như sự quyết liệt, chuyên nghiệp, chất lượng hiệu quả từ các chương trình giám sát của Quốc hội đã lan tỏa, tạo động lực, hướng dẫn hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả giám sát đã từng bước tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND”; cùng với triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố đã thực sự “tươi mới”, không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và thực chất. Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND thành phố được đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, rõ kết quả....

Đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên địa bàn thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố luôn phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, trách nhiệm; tham khảo nội dung chương trình, kế hoạch giám sát để có sự lồng ghép, phối hợp chặt chẽ, chủ động hơn, sớm hơn và hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Từ sự lan tỏa với những cách làm quyết liệt, hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã đổi mới, học tập, triển khai nhiều cách làm hay, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động giám sát. Điểm mới là sự chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát giữa Hội đồng nhân dân với Đoàn đại biểu Quốc hội gắn với thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị sớm tổng kết và xem xét sửa đổi, ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mới; tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát vào một số lĩnh vực như công tác quy hoạch, công tác quản lý đất đai; các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; các chính sách an sinh xã hội; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc thực hiện các kết luận giám sát. 

Đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử từ Quốc hội đến HĐND các cấp. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, công tác giải quyết kiến nghị cử tri, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

08h54: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân trình bày Báo cáo tham luận công tác chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và đề xuất, kiến nghị giải pháp trong công tác phối hợp để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội theo kế hoạch

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Qua 07 năm tổ chức triển khai thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cho thấy, các quy định của Luật đã tạo cơ sở pháp lý khá đầy đủ và toàn diện phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định, chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân. Hoạt động giám sát có nội dung chưa gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn; một số hoạt động giám sát đã được quy định nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả; một số hoạt động giám sát chưa có hướng dẫn chi tiết dẫn tới còn khó khăn trong tổ chức thực hiện…

Do đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân khẳng định, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật thời gian qua, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân là thực sự cần thiết.

Trên cơ sở đánh giá sơ bộ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế qua 07 năm thi hành Luật, Ban Chỉ đạo cơ bản đã thống nhất và cho ý kiến tiếp tục rà soát, bổ sung 05 chính sách nêu trong đề nghị xây dựng Luật, đó là:

- Chính sách 1: Gắn hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân với hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được đề ra, tình hình thực tế của đất nước, của địa phương. 

- Chính sách 2: Hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát. 

- Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát.

- Chính sách 4: Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, thời hạn hoạt động giám sát.

- Chính sách 5: Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về cung cấp, chia sẻ, trao đổi, xử lý, sử dụng, quản lý, bảo quản, xử lý thông tin từ các tài liệu, dữ liệu, hoạt động giám sát có liên quan và các hoạt động khác trong hoạt động giám sát.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội đồng Dân tộc, Ban Chỉ đạo đã và đang khẩn trương thực hiện các nội dung, các bước cụ thể như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, trong đó tập trung xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật; Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Tờ trình đề nghị xây dựng Luật; Đề cương chi tiết dự thảo Luật – Thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2023.

Đồng thời lấy ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH, HĐND cấp tỉnh; các Bộ, ngành và cơ quan tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của chính sách từ  25/11 đến 10/12/2023. Xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý: Từ 11/12 đến 16/12/2023.

Đăng tải báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách; báo cáo giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội từ 17/12/2023 đến 17/01/2024.

Cùng với đó, gửi Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật lấy ý kiến Chính phủ và gửi Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đến Ủy ban Pháp luật để thẩm tra; xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra đề nghị xây dựng Luật trước 01/3/2024.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tại Phiên họp tháng 3/2024. Tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo để xây dựng dự án Luật, phấn đấu trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

8h49: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý nội dung tập trung thảo luận.

Phát biểu gợi ý thảo luận, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc nhấn mạnh, trên cơ sở Báo cáo của UBTVQH, đề nghị đại biểu làm rõ những kết quả nổi bật đạt được và những nội dung đổi mới trong các hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023. Việc thực hiện các hoạt động giám sát đã bảo đảm đúng quy định của pháp luật chưa? những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và việc xác định trách nhiệm của các nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật đã đủ chưa, cần bổ sung những nội dung gì; những bài học kinh nghiệm, các kiến nghị đã sát đúng và yêu cầu giám sát phải theo đến cùng việc thực hiện các kiến nghị đã đáp ứng được chưa? công tác phối hợp trong hoạt động giám sát cần quan tâm thêm những nội dung gì?

Hoạt động giám sát đã bảo đảm đúng phương châm và mục tiêu đề ra trên cả 2 phương diện: giám sát là để kiến tạo đã bảo đảm truy đến cùng, kiến tạo đến cùng và thông qua giám sát kiến nghị xử lý trách nhiệm có liên quan đã góp phần cho Quốc hội trong các hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thế nào? 

Về phần phương hướng năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm về nhận định tình hình trong năm 2024 và những đặc điểm lớn chi phối đến hoạt động giám sát của Quốc hội. Đề nghị các đại biểu cho ý kiến làm rõ thêm về mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong hoạt động giám sát năm 2024; các nhóm giải pháp, vấn đề trọng tâm, đột phá là gì? cách thức tổ chức thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung những nội dung gì cho sát, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát nói riêng và các hoạt động của Quốc hội nói chung, nhất là những vấn đề mà Quốc hội, UBTVQH đã đổi mới trong khóa XV.

Đại biểu cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa, tổ chức các hoạt động giám sát; về việc phối hợp trong công tác chuẩn bị và thực hiện hoạt động giám sát cần tập trung nội dung gì? như đề xuất của Ủy ban Trung ương MTTQVN về yêu cầu nội dung phản biện của Mặt trận thành tài liệu của Đoàn giám sát hay giám sát và giải trình của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chọn vấn đề gọn, nóng nhất, chuẩn bị và tiến hành giám sát nhanh, thời gian ngắn, kiến nghị giải quyết những vấn đề cấp bách, khả thi. 

Điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, tiếp tục chương trình, Hội nghị sẽ nghe các vị đại biểu tại đầu cầu Hà Nội và các điểm cầu trình bày tham luận và phát biểu thảo luận.

8h32: Trình chiếu Video về đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024

Tại hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: “giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”,  Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách. Cũng như xây dựng pháp luật, công tác “giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển”.

Từ chỉ đạo đó, hoạt động giám sát năm 2023 của Quốc hội đã  có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách thức thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Hoạt động “giám sát lại” trong năm 2023 được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Những chuyên đề được lựa chọn giám sát đều là các vấn đề nóng phát sinh khi triển khai các nghị quyết của Quốc hội, trúng, đúng các vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Do đó, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục lựa chọn trúng và đúng những vấn đề của cuộc sống…

Xem videos clip chi tiết tại đây:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

8h11: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023 và triển khai Chương trình giám sát năm 2024

Đánh giá khái quát kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm bản lề quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với mục tiêu không ngừng “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, hoàn thành toàn bộ các nội dung theo kế hoạch. 

Về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng được cải tiến, đổi mới từ việc xây dựng thể chế cho đến việc triển khai thực hiện từng nội dung giám sát, trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho hoạt động giám sát của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, như: ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; tích cực chỉ đạo việc nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xây dựng dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; các nghị quyết về hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề…

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm với việc tổ chức 04 phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trên cơ sở đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 03 nghị quyết đối với 08 lĩnh vực (hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tích cực chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 6 để gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp). 

thực hiện, nhờ đó đã đạt hiệu quả, kết quả tích cực. Việc triển khai hoạt động của các Đoàn giám sát được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao, định hướng trong quá trình triển khai giám sát. Các Đoàn giám sát đã tổ chức các đoàn công tác với sự tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội – Trưởng Đoàn giám sát để khảo sát, làm việc trực tiếp với 33 địa phương, Chính phủ, các Bộ, ngành; tổ chức nhiều tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia…

Đặc biệt, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành giám sát đồng thời 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn các chương trình bắt đầu triển khai thực hiện chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; qua đó, thể hiện rõ quan điểm, sự nỗ lực, đồng hành của Quốc hội cùng với Chính phủ để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn trong việc triển khai thực hiện các Chương trình. 

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc, theo quy định của pháp luật. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh trung thực, khách quan thực tế trong việc đánh giá những người được Quốc hội bầu, phê chuẩn trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hoạt động “giám sát lại” được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã dành 2,5 ngày để xem xét và tiến hành chất vấn việc thực hiện của các cơ quan liên quan tới 21 lĩnh vực được nêu trong 10 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn. Khác với 3 phiên xem xét việc thực hiện các nghị quyết trước đây, phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 có sự đổi mới trong cách thức tổ chức chất vấn, theo đó, các vấn đề chất vấn được nhóm lại thành 4 nhóm lĩnh vực; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của người được chất vấn, vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát được các lĩnh vực đã được giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với mục tiêu giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, năm 2024, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát.

Để triển khai có hiệu quả giám sát các chuyên đề, các Đoàn giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, các Đoàn giám sát cần tận dụng tối đa các tài liệu, hồ sơ sẵn có về sơ kết, tổng kết, đánh giá những nội dung có liên quan đến chuyên đề giám sát, nhất là những nội dung mới được sửa đổi trong các luật vừa được Quốc hội thông qua để tổ chức triển khai có hiệu quả; phát huy kinh nghiệm đổi mới tổ chức các Đoàn giám sát đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua để tổ chức hoạt động giám sát phù hợp, khoa học; trong đó, tập trung vào giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, khâu tổ chức thực thi để luật sớm đi vào cuộc sống và được thực hiện nghiêm minh; đồng thời, các kiến nghị giám sát cần được nghiên cứu, chắt lọc sâu sắc, sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm khả thi. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai các hoạt động của các Đoàn giám sát; đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phản biện xã hội đối với nội dung của các chuyên đề giám sát để phát huy hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội, gắn với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Ngoài ra, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát và tổ chức có liên quan cần bám sát đề cương, kế hoạch để chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì cần trao đổi ngay với Thường trực các Đoàn giám sát. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan thống nhất về cách thức tổng hợp, lấy số liệu, bám sát yêu cầu về nội dung trong các đề cương.

8h02: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hằng năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đều tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giám sát của năm tiếp theo. Đây là một bước đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, được đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri đánh giá cao.

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Nghị quyết số 833/2023/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của UBTVQH năm 2024 và Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15, ngày 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các địa phương, các vị ĐBQH tham gia Hội nghị này; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong năm 2023, thực hiện kết luận số 843-KL/ĐĐQH15, ngày 03/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, bám sát các quy định của pháp luật, các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH được thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện, được triển khai toàn diện, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, phản ứng linh hoạt, nhạy bén trước những vấn đề thời sự quan trọng của đất nước; tăng tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát, tạo hiệu ứng lan tỏa về tinh thần hành động tích cực, góp phần tạo chuyển biến toàn diện cả về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và vấn đề được giám sát.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới. Năm 2023, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao 02 chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, nhờ đó đạt hiệu quả, kết quả tích cực; Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc, theo quy định của pháp luật; Hoạt động “giám sát lại” được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa; tổ chức chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV, khóa XV thực chất, hiệu quả; việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện một cách thực chất, trách nhiệm, hiệu quả; hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được UBTVQH quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới thiết thực, hiệu quả; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 90/2023/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 với nhiều nội dung giám sát, yêu cầu cụ thể hơn trong việc tổ chức thực hiện đối với UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội. 

Quốc hội đã chọn giám sát tối cao 02 chuyên đề là: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7) và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” (sẽ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8). UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 về Chương trình giám sát của  UBTVQH năm 2024; theo đó đã chọn 02 chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, tại Hội nghị này, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay trong công tác giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và của  ĐBQH trong năm 2023, còn cần làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong các hoạt động giám sát; đồng thời trao đổi, thống nhất về nhận thức, nội dung, công tác phối hợp, các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước.

Với tinh thần đó, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024; đề nghị các đại biểu tham gia có trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến sát thực để góp phần vào thành công của Hội nghị và tạo tiền đề quan trọng cho thành công của chương trình giám sát năm 2024.

8h00: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, nâng cao sự chủ động của các cơ quan trong việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát năm 2024, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, dự Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía Chính phủ, các Bộ ngành, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các ban, bộ, ngành cơ quan trung ương cùng các đại biểu tại 62 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội