TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 31/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

31/10/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 14h00 chiều 31/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 31/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về: (1) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; (2) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; (3) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (4) Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; (5) Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

14h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp:

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, theo chương trình Kỳ họp, chiều nay và ngày mai, Quốc hội dành 1,5 ngày để thảo luận 5 nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các nội dung này đã được thảo luận tại tổ, các ý kiến thảo luận đã được Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp gửi đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan để nghiên cứu tiếp thu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các nội dung đã nêu trong các tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, các gợi ý thảo luận của các cơ quan thẩm tra đã được chuẩn bị, tập trung vào thách thức cần phải vượt qua, bất cập, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế, xã hội năm 2023 và dự kiến cho năm 2024. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 – 2025, kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các bất cập, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện Nghị quyết số 43… viêc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15.

14h03: Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Đánh giá bổ sung các nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp tăng năng suất lao động

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023, nhưng vẫn còn 5/15 chỉ tiêu Quốc hội giao chưa đạt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là năm thứ ba liên tiếp không đạt chỉ tiêu này. Đại biểu lo ngại tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đang có xu hướng giảm và thấp hơn mức bình quân của giai đoạn trước. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá bổ sung ba nguyên nhân nêu tại Báo cáo số 577 của Chính phủ, xác định trách nhiệm và có giải pháp quyết liệt đối với chỉ tiêu này. 

Về độ mở của nền kinh tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở kinh tế tăng nhanh và lớn nhất thế giới. Đại biểu nhấn mạnh, bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế có độ mở cao nếu không có những giải pháp chính sách tốt sẽ đem lại nhiều hệ lụy, như nền kinh tế trở nên dễ bị tổn thương, nhạy cảm với các biến động từ bên ngoài, xuất nhập khẩu nhiều nhưng chủ yếu là hàng hóa thâm  dụng lao động, giá trị gia tăng không cao, tăng trưởng cao nhưng vẫn ở vị trí cuối trong chuỗi giá trị toàn cầu, nguy cơ là công xưởng gia công, nguy cơ rơi vào bẫy trung bình là hiện hữu… 
Đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể tác động của độ mở nền kinh tế đến nước ta ra sao; độ mở bao nhiêu là phù hợp với nước ta; nhu cầu và cơ chế kiểm soát độ mở của nền kinh tế nước ta thế nào. Từ đó có giải pháp để xây dựng nền kinh tế tự chủ hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn theo quan điểm phát huy nội lực là yếu tố quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại. 

Về giải pháp trong thời gian tới, theo đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, tại Kỳ họp này, Chính phủ đã báo cáo việc thực hiện các kế hoạch, chương trình 5 năm gửi đến Quốc hội, trong đó, đề xuất 52 nhóm giải pháp và nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị phải rà soát kỹ để bảo đảm tính liên thông, kết nối và tương hỗ trong các báo cáo, nhất là về nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cũng như các giải pháp và nhiệm vụ. Trên sơ sở rà soát, đề nghị Chính phủ xác định những giải pháp nào là trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để tập trung thực hiện, không dàn trải và bảo đảm tính khả thi cao. Trong đó, kính đề nghị quan tâm đến 3 nhóm giải pháp:

- Thứ nhất, tăng cầu trong nước, phát triển thị trường nội địa: Tiếp tục giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp; đại biểu nhất trí kéo dài thời gian giảm thuế VAT đến hết 30/6/2024. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 01/7/2024 cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công. 

- Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề nghị trong Kỳ họp này, Quốc hội yêu cầu tổng soát thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, đến đổi mới, sáng tạo để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

- Thứ ba, tăng cường liên kết vùng: Năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 Vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội đã thông qua 2/3 quy hoạch quan trọng cấp quốc gia, nhằm định hướng không gian phát triển của đất nước. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội ban hành luật hoặc nghị quyết  về phát triển vùng, tăng cường liên kết vùng làm cơ sở pháp lý cho việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng trong 6 nghị quyết nêu trên vào cuộc sống.

Ngoài ra, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cũng đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động trong khu vực tư từ 48 giờ/1 tuần xuống 44 giờ/ 1 tuần, tiến tới 40 giờ/1 tuần như trong khu vực công (đã được thực hiện từ 1999). Đây cũng là xu hướng tiến bộ của đa số các quốc gia trên thế giới. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cũng mong các vị ĐBQH quan tâm, ủng hộ quy định này.

14h09: Đại biểu Huỳnh Thanh Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Cần cải thiện, tăng năng suất lao động

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Huỳnh Thanh Phương cho biết, bước vào năm 2023, mặc dù đã chủ động dự báo nhưng tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ tới nước ta. Vượt lên khó khăn, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Một số thành tích nổi bật như: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách có khả năng vượt mục tiêu đề ra… Đối ngoại tiếp tục có kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu ra một số khó khăn, thách thức như 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn trong tình trạng phát triển chậm; áp lực giải ngân vốn đầu tư công chậm… Tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống nhân dân.

Bày tỏ thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đại biểu đề nghị quan tâm cải thiện, tăng năng xuất lao động, là con đường ngắn nhất đưa nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững. 

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương cũng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để xây dựng văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế.

14h15: Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: Đánh giá kỹ lưỡng, rà soát khách quan đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Phát biểu về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu đánh giá cao kết quả rà soát hệ thống pháp luật mà Chính phủ, tổ công tác của Quốc hội đã thực hiện. Đại biểu cho rằng việc đánh giá phải thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, rà soát phải đảm bảo khách quan, kiến nghị sửa đổi phải thích đáng, hạn chế đề xuất một luật sửa nhiều luật. 

Trên cơ sở theo dõi, giám sát các lĩnh vực phụ trách, các cơ quan của Quốc hội đã có ý kiến đánh giá về kết quả rà soát, bổ sung một số nội dung để Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi. Đại biểu bày tỏ nhất trí với việc Quốc hội tiếp tục quy định nội dung này vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, trong đó cần nhấn mạnh: Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để lấy dữ liệu đầu vào cho công tác tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có thể sử dụng hiệu quả kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để hỗ trợ cho hoạt động rà soát thường xuyên.

Đại biểu cũng cho rằng, việc pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật còn nhằm mục đích phát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn của các quy phạm pháp luật ở các văn bản khác nhau cùng quy định về một nội dung. Đây là một nguồn tư liệu quan trọng, làm việc rà soát thường xuyên của các cơ quan, địa phương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều trong điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế.

Đại biểu nhấn mạnh, cần tiếp tục củng cố lực lượng pháp chế, để thực hiện công tác xây dựng pháp luật nói chung và công tác rà soát thường xuyên theo quy định. Cần ban hành văn bản hướng dẫn để có giải pháp cụ thể, rõ ràng triển khai công tác này. Cùng với đó, cần có điều chỉnh về số lượng biên chế, tiêu chuẩn tuyển chọn, việc áp dụng chính sách thu hút nhân tài như sinh viên giỏi, thủ khoa về lĩnh vực này, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng hơn.

14h21: Đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang: Cần khẩn trương, có biện pháp xử lý đồng bộ, cụ thể cả trước mắt và lâu dài đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước có nhiều nhiều khó khăn, song đất nước đã vững vàng đi lên. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều dấu hiệu phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận Quốc hội và Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như đã liên tục 4 lần giảm lãi suất điều hành, tăng cường khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng tiêu dùng, giảm phí, lệ phí trước bạ, giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế đất. Qua đó giúp doanh nghiệp và người dân giảm bớt khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, doanh nghiệp cũng đã và đang đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng, khả năng hấp thụ vốn giảm. Một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng và số doanh nghiệp giải tán, phá sản cũng tăng lên. 

Tại kỳ họp này, Chính phủ đã có Báo cáo số 20 về tình hình kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả (12 dự án). Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Lâm nhận thấy, tiến độ thực hiện còn rất chậm, nhiều vấn đề tồn tại chưa được xử lý, đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa, có biện pháp xử lý đồng bộ, cụ thể cả trước mắt và lâu dài đối với 12 dự án.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị Chính phủ cần khẩn trương chỉ đạo quyết định cơ chế cụ thể đối với Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhằm giúp Công ty xử lý tồn tại, vượt qua những khó khăn, giúp hàng ngàn cán bộ, công nhân lao động ổn định sản xuất, yên tâm làm việc.

14h26: Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức

Phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội tại phiên họp, đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nêu lên thực tế của tỉnh Quảng Nam, các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ và đồng hành, tuy nhiên áp lực về thuế, biến động giá cả, khả năng tiếp cận vốn… đã tạo thành những thách thức lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Trong thời gian tới, đại biểu Dương Văn Phước mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đến những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp, có những chính sách kịp thời, thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp đang thiếu vốn nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần thiết kế gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trước mắt là cần tập trung khơi thông các nguồn vốn từ ngân hàng thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng các cái điều kiện cho vay vốn; tiếp tục đồng hành, chia sẻ những rủi ro đối với doanh nghiệp. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thuế, lắng nghe, chia sẻ các giải pháp giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về thuế; nghiên cứu các chính sách thuế phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, đại biểu lưu ý, cần chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, xem xét điều kiện từng doanh nghiệp để có chính sách giảm giảm thuế phù hợp.

14h34: Đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng: Kết quả thực hiện chương trình phục hồi kinh tế chưa đạt như kỳ vọng

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, tình hình kinh tế xã hội nước ta trong năm 2023 tiếp tục đà phục hồi tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đây là thành tựu không thể phủ nhận, tạo đà phát triển cho đất nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu chỉ ra rằng, 5/15 chỉ tiêu dự kiến không đạt yêu cầu đều ở lĩnh vực kinh tế. Điều này phản ánh tình hình sức khỏe của nền kinh tế nước ta hiện nay đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các gói chính sách của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu như kỳ vọng. 

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường, nhiều yếu tố rủi ro, đại biểu cho rằng có nhiều khó khăn thách thức trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm tới. Chính phủ cần đánh giá toàn diện tình hình, “bắt mạch, chẩn bệnh, kê đơn” cho phù hợp, có những chính sách, biện pháp đủ mạnh, đảm bảo tính khả thi hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy, tăng trưởng tín dụng đến tháng 9/2023 chỉ tăng 5,91% so với cuối năm 2022. Nền kinh tế đang khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, dù ngân hàng nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành. Điều này cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh đang đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời, khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp cũng gặp nhiều trở ngại. Cơ chế cho vay phức tạp, làm giảm sức hấp dẫn của việc vay vốn. Thị trường vốn, thị trường cổ phiếu có dấu hiệu không ổn định. 

Đại biểu cũng cho rằng, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm không khả thi, chỉ giải ngân được rất ít. Hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận nguồn vốn, nhất là các doanh nghiệp bất động sản. Đại biểu đề nghị cần xem xét, đánh giá lại cơ chế, thủ tục cho vay cũng như việc quản lý định hướng tín dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh đóng góp cho phát triển kinh tế, thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng và phát triển bền vững trong tương lai.

14h41: Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên: Cần có giải pháp đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Đại Thắng nhận định, 9 tháng năm 2023 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức như trong báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra. Ba động lực tăng trưởng đều chưa đạt kỳ vọng, giảii ngân vốn đầu tư công đạt được kết quả tích cực nhưng chưa có nhiều đột phá, chưa đạt được như kỳ vọng và chưa thực hiện được vai trò nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiến độ giải ngân của các Chương trình mục tiêu quốc gia tiến độ, lập triển khai các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã có nhiều cố gắng đạt được kết quả tích cực nhưng vẫn chậm so với yêu cầu đề ra…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất kiến nghị một số giải pháp.

Trong đó, vốn đầu tư công là nguồn lực, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao nhất của năm 2023, đầu tư công cần bung ra mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng tổng cầu của nền kinh tế. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục có giải pháp quyết liệt hơn nữa tháo gỡ những khó khăn, điểm miễn nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan có giải pháp để tháo gỡ kịp thời bố trí nguồn ngân sách để lập dự án đầu tư bảo đảm khi được bố trí vốn đầu tư, việc triển khai thực hiện dự án thuận lợi và tài nguyên được ngay.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương có giải pháp quyết liệt kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cung ứng vật liệu xây dựng, ổn định giá vật liệu xây dựng cho các dự án; việc công bố giá vật liệu xây dựng cần phải kịp thời sát với giá thị trường ở thời điểm công bố, nhất là các dự án giao thông đường bộ trọng điểm. Tiếp tục có giải pháp để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, thị trường bất động sản để giải phóng được nguồn lực từ các dự án bất động sản. Có cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền để bảo đảm thanh khoản tốt giải quyết được nhu cầu chỗ ở thực và đang thiếu nguồn cung ở các đô thị lớn. Tiếp tục có giải pháp thấu kính khó khăn để đẩy nhanh việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án. Đẩy nhanh hơn tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 theo tiến độ và yêu cầu đề ra, tháo gỡ việc không thống nhất giữa các quy hoạch ở khu vực dự án. 

Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, nhất là chính sách để đẩy mạnh phát triển công ngành công nghiệp cơ khí.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu các chính sách và giải pháp đột phá, đồng bộ tương ứng với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; nghiên cứu để trình Quốc hội sớm ban hành một nghị quyết riêng để thí điểm các chính sách ưu đãi cụ thể về thuế, đất đai, về tín dụng thủ tục hành chính để đẩy mạnh đầu tư sản xuất lắp ráp, nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất xe điện và phụ tùng của thế giới, đáp ứng nhu cầu sản xuất xe điện trong nước và xuất khẩu, có lộ trình để chuyển đổi việc sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Quan tâm đầu tư hạ tầng đồng bộ các trạm sạc điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng gia tăng, bắt kịp xu thế của khu vực và trên thế giới.

14h47: Đại biểu Lê Đào An Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên: Có giải pháp giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa

Bày tỏ quan tâm tới các giải pháp giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, đại biểu Lê Đào An Xuân cho biết theo báo cáo hiện lượng rác thải nhựa phát sinh hằng năm khoảng 2,9 triệu tấn và chỉ có 0,77 triệu tấn được tái chế. Đại biểu cho rằng thực tế hiện nay rác thải nhựa đã và đang là vấn nạn lới đối với môi trường, đặc biệt là các tỉnh ven biển.

Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về xử lý và hạn chế sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tạo hành lang pháp lý và thể hiện sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa.

 Tuy nhiên, đại biểu cho rằng chúng ta cần nhiều hơn nữa để giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa. Đại biểu đề nghị các Bộ, ngành thực hiện đúng và đủ các giải phải mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; đồng thời đề nghị Quốc hội chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về giảm thiểu rác thải nhựa trong Luật Bảo vệ môi trường.

14h55: Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang: Đánh giá sâu sắc hơn nữa những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát hệ thống văn bản QPPL

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đánh giá cao kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tập trung chỉ đạo, quyết liệt tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận. 

Đại biểu cho biết, kết quả rà soát đã được Chính phủ tổng hợp trong Báo cáo số 587 và 26 Phụ lục kèm theo, đã đánh giá được quá trình tổ chức thực hiện, kết quả rà soát chung và kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực. Đồng thời đã chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các kiến nghị, đề xuất rất xác đáng. 

Về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo 587 và nội dung thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Đồng thời tán thành với những tồn tại, hạn chế của của Chính phủ và đánh giá của Ủy ban Pháp luật. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị Chính phủ đánh giá sâu sắc hơn nữa những tồn tại, hạn chế trong công tác này, trong đó rất cần phải đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa công tác rà soát văn bản với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. 

Đồng thời cần xác định rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Do đó, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này; Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định rất rõ tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đó là hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên ngay khi có căn cứ rà soát, không bỏ sót văn bản rà soát và kịp thời xử lý kết quả rà soát tuân thủ đúng trình tự, thủ tục rà soát.

15h01: Đại biểu Phạm Đình Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum: Đánh giá kĩ hơn về những chỉ tiêu không đạt

Đại biểu Phạm Đình Thanh thống nhất và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kết quả thành tựu đã đạt được về lĩnh vực kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. 

Nhằm phản ánh thực trạng tình hình góp phần xây dựng hoàn thiện đồng bộ, toàn diện hơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo đánh giá kỹ hơn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp phù hợp đối với 05 chỉ tiêu ước cả năm 2023 không đạt mục tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng năng suất lao động xã hội 3 năm liên tiếp không đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, có giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị sớm chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp đã bị cắt do điều chỉnh danh sách các xã thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mặc dù Quốc hội đã có kết luận tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết 100 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV nhưng đến nay chưa được thực hiện hoàn thành. 

Về lĩnh vực giáo dục, đại biểu Phạm Đình Thanh nêu rõ việc biên soạn, in ấn, phát thanh tài liệu giáo dục địa phương theo Luật Giáo dục năm 2019 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 868/2023/UBTVQH15 giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2019, ban hành quy định về thực nghiệm phê duyệt sách giáo khoa, hướng dẫn việc in và phát thanh tài liệu giáo dục địa phương.

Đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị sớm rà soát và bổ sung các chính sách quy định phù hợp hơn đối với công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng dược liệu dưới tán rừng. Đặc biệt, cần có ngay chính sách đãi ngộ thỏa đáng, xứng đáng với nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đại biểu Phạm Đình Thanh cũng đề nghị quan tâm đến các kiến nghị cụ thể của địa phương.

15h06: Đại biểu Bế Minh Đức - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án giao thông liên tỉnh, liên vùng

Tham gia phát biểu về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Bế Minh Đức cho biết, trước nhiều khó khăn, biến đổi khó lường của tình hình quốc tế, nước ta vẫn đạt được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế, đây là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân.

Về triển khai thực hiện các dự án giao thông liên vùng, đại biểu cho biết, hiện nay tỉnh nào có điều kiện về nguồn lực thì thực hiện đầu tư trước, đầu tư quy mô lớn. Tỉnh nào gặp khó khăn về nguồn lực thì đầu tư sau, hoặc đầu tư quy mô nhỏ. Điều đó dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của hai địa phương liền kề nhau. 

Đại biểu cho rằng, tỉnh bên có thể bố trí đầy đủ nguồn lực để đầu tư hết đoạn tuyến kết nối, nhưng do quy định tại khoản 9 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, không được dùng ngân sách của địa phương này chi cho nhiệm vụ của địa phương khác. Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh quy định tại khoản 9, Điều 9 của Luật Ngân sách Nhà nước cho phù hợp.

Nhiều dự án còn vướng mắc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, vướng mắc trong quá trình thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư 25 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có không ít dự án gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường còn chồng chéo… Đại biểu đề nghị cần sớm tháo gỡ những vướng mắc để có thể triển khai hiệu quả các dự án, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương."

15h12: Đại biểu Lý Anh Thư - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang: Cần sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề

Phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội tại phiên họp, đại biểu Lý Anh Thư - Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang bày tỏ nhất trí với các báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế. Đại biểu cho rằng, trước tình hình khó khăn chung của cả thế giới nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành và phối hợp chặt của Quốc hội, sự ủng hộ đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng của nền kinh tế toàn cầu và với những kết quả nổi bật đã nêu trong các báo cáo, điều này một lần nữa đã tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Trong thời gian tới, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan có lộ trình thực hiện việc dừng/không cấp giấy cho cải hoán đối với các tàu đang hoạt động làm nghề lưới kéo, lưới rê nhằm giảm bớt khó khăn cho ngư dân. Bên cạnh đó, sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo định hướng cắt giảm tàu, chuyển đổi các nghề xâm hại sang các nghề thân thiện với môi trường đảm bảo cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 208/QĐ-TTg. 


Đồng thời, đề nghị Chính phủ theo thẩm quyền ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách khoanh nợ, giản nợ cho các chủ tàu gặp khó khăn, có cam kết không vi phạm pháp luật về IUU nhằm chia sẽ khó khăn cho các chủ tàu trong thời gian chờ ban hành và áp dụng các chính sách chuyển đổi nghề khai thác sang nghề khác.

15h17: Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: Cần giải pháp, lộ trình cụ thể hơn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tham gia ý kiến tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho biết, vượt qua nhiều thách thức, kinh tế xã hội năm 2023 tiếp tục có bước hồi phục tích cực. Đại biểu đồng tình với 12 nhóm giải pháp chủ yếu Chính phủ đưa ra trong năm 2024 và thời gian tới, tuy nhiên, Chính phủ cần có giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể hơn trên cơ sở phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân dẫn đến các khó khăn.

Về tăng trưởng tín dụng và nợ xấu nội bảng, đại biểu cho biết, tăng cưởng tín dụng đến 11/10/2023 đạt 6,29% so với năm 2022, chậm hơn so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu nội bảng cao hơn mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu rõ số tăng trưởng tín dụng từng lĩnh vực là bao nhiêu, trường hợp tăng trưởng tập trung vào bất động sản trong giai đoạn này sẽ kéo theo gia tăng nợ xấu, khi phần cung bất động sản đang dư thừa, thị trường bất động sản đang trầm lắng, niềm tin vào thị trường bất động sản sụt giảm.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích, làm rõ vấn đề này, từ đó cân nhắc kỹ lưỡng việc nới lỏng điều kiện cho vay, có các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

15h23: Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn và ban hành kịp thời các tiêu chuẩn, định mức liên quan đến đầu tư công

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết, qua tiếp xúc cử tri vừa rồi, cử tri và Nhân dân trân trọng gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, điều quyết liệt, sâu sát của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong giữa nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù tình hình Covid-19 chưa có trong tiền lệ lịch sử, bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp nhưng đất nước ta đã đoàn kết từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển, nền tảng kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, thể hiện rất rõ Quốc hội, Chính phủ năng động, kiến tạo, hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, được cử tri, Nhân dân đồng thuận, tín nhiệm cao.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đặc biệt quan tâm và ấn tượng sự quyết liệt, mạnh mẽ, kiên định, kiên trì đổi mới cách nghĩ, cách làm vì Nhân dân của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương: cụ thể đã tháo gỡ nhiều khó khăn về thể chế chính sách, tháo gỡ cho hạ tầng, công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đưa nhiều dự án quan trọng đi vào vận hành, khởi động sau rất nhiều năm gián đoạn, có cả dự án kéo dài 20 năm như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Vân phong 1, Sông Hậu 1, kho Cảng Khí hóa lỏng Thị Vải, Chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn…, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của nước ta. 

Cử tri hoàn toàn ủng hộ Chính phủ trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được chỉ rõ trong báo cáo trình kỳ họp.

Nhằm đề xuất giải pháp phát triển đất nước, qua nghiên cứu và lắng nghe ý kiến cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân kiến nghị Chính phủ phải có kế hoạch và danh mục chi tiết, tập trung hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực đầu tư công, đồng thời cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn và ban hành kịp thời các tiêu chuẩn, định mức liên quan đến đầu tư công, để địa phương thực hiện.

Đồng thời, cử tri đồng thuận cao với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân kiến nghị Chính phủ đánh giá lại tổng thể phân bổ nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho chính quyền địa phương, trong đó xem xét việc phân bổ biên chế hành chính và ngân sách nhà nước cho phù hợp hơn với những việc được phân cấp và với từng loại hình chính quyền địa phương để báo cáo Quốc hội và kiến nghị  Trung ương quyết định vấn đề này một cách hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục cho được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị cần có cơ chế chi trả lại chi phí cho người dân khi phải tự mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài đối với những loại có trong danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế. Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, Nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này.

15h50: Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng: Sớm đầu tư và vận hành kho dự trữ lúa gạo ở các vùng miền.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Tô Ái Vang cho biết, thời gian qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương nghị quyết thể hiện sự quan tâm rất lớn đến chính sách Tam nông. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã tìm ra nhiều giải pháp ứng phó hiệu quả để sản lượng lúa cả nước duy trì sản lượng tốt, đặc biệt năm 2023 đạt trên 43 triệu tấn, bảo đảm nhu cầu trong nước và xuất khẩu, song thu nhập từ nông nghiệp vẫn còn có sự chênh lệch giữa các vùng; thu nhập của nông dân vẫn còn thấp trước yêu cầu của cuộc sống. 

Về chất lượng cuộc sống nông dân, đại biểu khẳng định, với quy trình trồng lúa có 8 bước cơ bản, từ việc chọn giống, chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị hệ thống tưới tiêu, gieo hạt lúa, quá trình chăm sóc cây lúa phát triển, đánh giá sẵn sàng thu hoạch, phương pháp thu hoạch lúa và quá trình lưu thông tiêu thụ. Ở mỗi bước có nhiều công đoạn ứng với mỗi công đoạn là khó khăn mà nông dân gặp phải…

Từ thực trạng trên, đại biểu kiến nghị Chính phủ ưu tiên tiếp tục khuyến khích nhà khoa học nông nghiệp chuyển gen công nghệ sinh học công nghệ lai tạo phát triển giống cây trồng mới cho năng suất cao, chịu hạn bạn sâu bệnh, được kiểm định và quản lý chặt chẽ, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn và cấp mã vùng trồng, công bố chất lượng kết hợp chỉ dẫn địa lý để nông dân có sự lựa chọn.
Sớm đầu tư và vận hành hệ thống kho dự trữ lúa gạo với đầy đủ trang thiết bị đặt tại ba vùng trồng lúa tập trung của cả nước, để đảm bảo chất lượng lúa gạo sau thu hoạch. Có chính sách trợ giá để bình ổn giá lúa gạo cho nông dân, mức giá thu mua cần tính đủ các mức chi phí thành phần, đảm bảo nông dân có lãi trên 30%.

Cùng với đó, Chính phủ phân công các bộ ngành liên quan chịu trách nhiệm dự báo thị trường xúc tiến thương mại, quản lý để đảm bảo vùng trồng lúa.

 Đại biểu cũng cho rằng, vào các đợt cao điểm mùa vụ, nông dân phải chịu giá các loại phân bón giá thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh, rất cần doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, tối đa công suất, hạ giá thành bằng cách giảm các chi phí, giảm các đầu mối trung gian phân phối phân bón; ưu tiên trước hết cho sản xuất nông nghiệp trong nước và sau đó mới tính tới xuất khẩu. Vì thế, Chính phủ nên áp dụng chính sách thuế linh hoạt theo biểu thuế tự động.

Về phát triển nông nghiệp hiện đại, đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục tạo cơ chế khuyến khích liên kết chặt chẽ 6 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà phân phối và nhà băng mạnh hơn hiệu quả hơn nữa, bằng cách nhà nước đóng vai trò điều tiết rà soát sửa đổi bổ sung các chính sách liên quan một cách đồng bộ và có đủ cơ sở pháp lý ràng buộc các nhà để mỗi nhà làm tốt nhất trách nhiệm của mình trong chuỗi liên kết.

Chính phủ tạo cơ chế chính sách điều hành tín dụng, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; mở rộng mạng lưới của các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân nông thôn tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng.

Chính phủ cần có chính sách dạy nghề cho nhà nông chuyên nghiệp về kinh tế nông nghiệp để tăng cường khả năng nhận biết các dấu hiệu thị trường và năng lực kinh doanh; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp thông qua các tổ chức liên kết. Hình thành các hiệp hội có sự tham gia sâu rộng của các doanh nghiệp, tập đoàn hợp tác xã. Sau khi thu hoạch người nông dân được chủ động quyết định giá trị do mình tạo ra.

Về nông thôn văn minh, đại biểu kiến nghị Chính phủ xây dựng các dữ liệu thu trực tiếp trên đồng ruộng của người dân qua các khâu tổ chức, quản lý và sản xuất để hỗ trợ đưa ra các quyết định có căn cứ khoa học và đây chính là xu thế toàn cầu.

Chính phủ đầu tư phát triển các hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi cấp thoát nước; Tạo cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến tại các địa phương ở ba vùng trồng lúa phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản và ngành nghề dịch vụ ở nông thôn gắn với du lịch sinh thái.

15h58: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh: Đề nghị bổ sung làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhận thấy nội dung về y tế trong báo cáo của Chính phủ còn sơ sài nhất là những vấn đề đã đề cập từ các kì trước. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung tình hình giải quyết việc cung ứng thuốc vật tư y tế, cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. Đại biểu cho biết việc cập nhất danh mục thuốc của nước ta mất nhiều thời gian hơn so với các nước trên thế giới, thường mất từ 2-4 năm để cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Ngoài ra, còn tình trạng bệnh nhân phải tự mua thuốc, đại biểu đạt ra trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội. 

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng đề nghị làm rõ chính sách dự trữ quốc gia đối với một số thuốc hiếm, cùng với đó là nguy cơ thiếu vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng; đề nghị làm rõ chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế có gì khác biệt. 

Nhấn mạnh khó khăn không chỉ từ yếu tố khách quan thiếu tiền, thiếu nhân lực mà đôi khi do quy trình thủ tục quá phức tạp, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của ngành y tế. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị bổ sung báo cáo phát huy những kết quả đạt được và giải quyết những vấn đề mang tính gốc rễ.

16h01: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên: Tạo dư địa cho sáng tạo, phát triển văn hóa

Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa tại phiên họp, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho biết, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã có nhiều thay đổi trong nhận thức, trong tư duy, trong hành động, trong chuyển biến của các cấp, các ngành liên quan đến văn hóa. Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” cũng đã tạo được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Theo đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, muốn có những tác phẩm xứng tầm thì phải có chính sách xứng tầm, tạo dư địa sáng tạo cho các nghệ sỹ… để có những tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống.

Văn hóa là nguồn lực nội sinh để phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Trọng tâm phát triển văn hóa là con người. Do đó, đại biểu cho rằng cần phải phát triển văn hóa công vụ, đạo đức công vụ. Lấy ví dụ về việc các cụ già hơn 80 tuổi muốn bán nhà bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng chúng ta cẩn thận trong việc đảm bảo tài sản cá nhân nhưng sự “lạnh lùng” đó của nền công vụ không phù hợp với nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta…

16h08: Đại biểu Nguyễn Duy Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau: Làm rõ mức chi phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 các vị đại biểu Quốc hội đã nhận được báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội khoá XIII và Nghị quyết số 51 của Quốc hội khoá XIV về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Về cơ bản, báo cáo đã đánh giá khách quan, công bằng những thành công của việc thực hiện Nghị quyết và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thực hiện triển khai, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân cả nước vào công cuộc đổi mới giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời nêu lên những kiến nghị xác đáng, có tính hệ thống với Chính phủ để đổi mới một cách hiệu quả hơn...

Đánh giá cao một số nhóm giải pháp liên quan đến nội dung này, xong đại biểu Nguyễn Duy Thanh chỉ rõ, báo cáo giám sát có nêu số liệu trong giai đoạn 2015 - 2022, Chính phủ đã bố trí 213.449 tỉ đồng cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Trong đó, chi thường xuyên chiếm 38,3%, chi đầu tư chiếm 61,7%. Do đó, đại biểu đề nghị các cơ quan cung cấp số liệu cho biết mức chi trên vượt bao nhiêu so với mức chi bình thường cho giáo dục phổ thông theo quy định? Mức chi phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là bao nhiêu, gồm những khoản nào? Theo đại biểu, nếu không rành mạch, rõ ràng, con số này có thể gây hiểu lầm về cách Chính phủ chi tiêu ngân sách nhà nước và kinh phí phí đổi mới chương trình sách giáo khoa.

16h13: Đại biểu Phạm Hùng Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam: Cần có kịch bản ứng phó kịp thời cho các vấn đề phát sinh 

Phát biểu ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội tại phiên họp, đại biểu Phạm Hùng Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế trình trước Quốc hội. Trong năm 2023, kinh tế-xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, chúng ta phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những yếu kém, bất cập từ chính nội lực bên trong…

Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành có hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, chúng ta đã vượt lên khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đại biểu nhấn mạnh, nhìn tổng quát, kinh tế- xã hội Việt Nam như một ngôi sao được gió có xu hướng tích cực so với thế giới, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; hoạt động của doanh nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài đã có chiều hướng thuận lợi hơn; bội chi nợ công trong giới hạn cho phép; đời sống nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, uy tín, vị thế của chúng ta ở thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao…

Trong thời gian tới, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị Chính phủ chủ động có kịch bản ứng phó và những chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời với những vấn đề phát sinh; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các điều kiện thủ tục hành chính cho vay để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận hơn. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, tập trung thực hiện các giải pháp để xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản; quan tâm và có cơ chế, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy các doanh nghiệp của Việt Nam phát triển để hướng tới một nền kinh tế tự chủ, phát triển ổn định và bền vững.

16h20: Đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam: Cần giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực

Tham gia ý kiến tại phiên họp, đại biểu Đại biểu Trần Văn Khải - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam cơ bản nhất trí với nội dung của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tuy nhiên, đại biểu cho biết, trong 3 năm vừa qua, chúng ta đều chưa hoàn thành chỉ tiêu về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực. Báo cáo của Chính phủ cũng chưa làm rõ được nguyên nhân, giải pháp cho vấn đề này.

Đại biểu nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian vừa qua, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực trạng về nguồn nhân lực và năng suất lao động ở nước ta sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII còn nhiều tốn tại, hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét, chưa thực sự là động lực, đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa bám sát nhu cầu thị trường…

Tuy xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa cho phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta vẫn còn thiếu hụt. Đại biểu cho rằng cần có chính sách đột phá, khắc phục những tồn tại, hạn chế đang là rào cản với sự phát triển nhân lực chất lượng cao. 

Đại biểu kiến nghị báo cáo của Chính phủ cần phân tích, làm rõ hơn nữa thực trạng, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi trong việc phát triển nhân lực chất lượng cao, cải thiện năng suất lao động. Quốc hội cần sớm có giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, phát triển nguồn lực lao động, năng suất lao động, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù, đột phá, định hướng, đặt mục tiêu, lộ trình, lĩnh vực, nguồn vốn đầu tư nhằm thực hiện thành công chủ trương của Đảng.

16h26: Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình: Cần thiết mở rộng các ngành đào tạo sức khỏe nhằm bổ sung nhân sự trong lĩnh vực y tế

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức đã tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Đại biểu Trần Khánh Thu đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế, đạt được cơ bản các mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

Ước cả năm 2023, có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, 2/4 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế được giao theo Nghị quyết 16/2021/QH15 đã cơ bản thực hiện vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu số bác sỹ; từ năm 2022 đạt 11,1 bác sỹ/ 10.000 dân đến năm 2023 ước đạt 12 bác sỹ/10.000 dân. Cho rằng đây là một trong những kết quả đáng mừng tuy nhiên, đại biểu Trần Khánh Thu bày tỏ băn khoăn việc đạt các chỉ tiêu một cách bền vững không hề dễ dàng.

Nhấn mạnh nhân lực y tế luôn có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thành công hay thất bại trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, việc các trường mở rộng ngành đào tạo, đặc biệt ngành đào tạo sức khỏe là cần thiết vì sẽ bổ sung một lượng lớn nhân sự, phục vụ trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên nếu chúng ta làm không chặt ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, giám sát thì chất lượng đầu ra sẽ có sự khác biệt về năng lực của bác sỹ và sẽ là sự không công bằng với sức khỏe của nhân dân.

Do đó, đại biểu Trần Khánh Thu đề nghị cần tiếp tục cần hoàn thiện những cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ cấu nguồn vốn, theo đó, phải tính các cơ cấu vốn và đầu tư phù hợp cho các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, có ấn định đúng mức, thỏa đáng đối với những lĩnh vực này.

Nêu rõ Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã quy định việc kiểm tra, đánh giá năng lực phục vụ cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo thông lệ quốc tế do Hội Đồng Y khoa Quốc gia tổ chức, đại biẻu Trần Khánh Thu đề nghị Quốc hội, Chính phủ bố trí đủ nguồn lực để Hội đồng sớm triển khai các hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan khi triển khai đánh giá năng lực cán bộ y tế chính thức được thực hiện.

Đồng thời đề nghị Chính phủ xây dựng chính sách hỗ trợ cho sinh viên học ngành bác sỹ y khoa; cần có chính sách phân bổ ngân sách cho các bệnh viện đủ điều kiện là cơ sở thực hành lâm sàng theo hình thức đặt hàng giao nhiệm vụ thực hành cho các bác sỹ sau khi tốt nghiệp đại học.

16h32: Đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum: Kinh tế đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn những vấn đề xã hội đáng quan tâm

Đại biểu Tô Văn Tám ghi nhận quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nửa nhiệm kỳ qua trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã làm tất cả và hơn thế nữa. 

Đại biểu Tô Văn Tám cho biết nửa nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã ban hành 37 luật, nghị quyết làm cơ sở cho Chính phủ ban hành khoảng 264 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành khoảng 71 quyết định tạo khung pháp lý thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã bình tĩnh, tự tin, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Văn Tám, về mặt xã hội đang còn những vấn đề đặt ra đáng quan tâm. Đó là sự bất bình đẳng trong đời sống và thu nhập, thể hiện sự chênh lệch thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp lao động, dân cư.

Ngoài ra, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa vẫn rất khó khăn. Tỷ lệ nghèo, cận nghèo thuộc vào dân tộc thiểu số vẫn còn cao. Về mặt đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp, đáng lo ngại gây bức xúc trong xã hội qua những đại án về hình sự và nhiều vụ án kinh tế. Hay như sự ứng xử thiếu chuẩn mực, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, các hành vi bạo lực trong gia đình, bạo lực học đường, bạo lực nơi công cộng. Người dân bức xúc và lo ngại trước tính chất phức tạp, tinh vi, manh động, nguy hiểm của hành vi và hậu quả đau lòng, đại biểu Tô Văn Tám chỉ rõ. 

Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng đạo đức hay sự xuống cấp của đạo đức lối sống cũng cần được nhìn nhận trong tất cả các hoạt động của con người trong chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đó cũng đặt trong tổng thể này.

Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng cần quan tâm một số nội dung. Trong đó, cần đánh giá mức chênh lệch của thu nhập và mức sống đang ở mức nào để có giải pháp xử lý sao cho khoảng cách thu nhập ở mức thích hợp. Hoàn thiện cơ chế tạo ra sự tiếp cận bình đẳng những cơ hội dưới giữa những người có thu nhập cao với những người nghèo. Thực hiện không ai bỏ lại phía sau nhưng cũng tạo điều kiện để thúc đẩy, khuyến khích sự tự tin, tự vươn lên của những ai đang ở phía sau. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức, lối sống và công tác tuyên truyền và đạo đức lối sống; củng cố, phát huy các thiết chế xã hội cơ sở trong việc giám sát, điều chỉnh, uốn nắn, nuôi dưỡng đạo đức cá nhân. Cần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, định hướng, hoàn thiện các giá trị đạo đức mới.

16h39: Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu tranh luận.

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Duy Thanh – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau băn khoăn về số liệu kinh phí thực hiện chương trình sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, trong báo cáo của Đoàn giám sát, số liệu này dựa vào báo cáo của Chính phủ; Đoàn giám sát cũng làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và làm việc với Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị bóc tách kinh phí thực hiện cho chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là bao nhiêu là điều nên làm, tuy nhiên trong quá trình giám sát không thể làm được. Bởi vì quá trình triển khai chương trình sách giáo khoa mới là triển khai theo một lộ trình có sự tiếp nối giữa thực hiện chương trình cũ và chương trình mới, do vậy chỉ có thể bóc tách một số kinh phí thực hiện riêng.

Thứ hai, về xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, đại biểu cho biết, đây là một trong những điểm nhấn và thành công khi triển khai đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quá trình xã hội hóa bên soạn sách giáo khoa với sự tham gia của lực lượng rất lớn các nhà khoa học, nhà giáo (hơn 1.500 người). Chúng ta cũng ghi nhận thành công trong xã hội hóa sách giáo khoa là cần thiết. 


Ngoài ra, đại biểu cũng thông tin với đại biểu về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa, nội dung này đã được thể hiện rõ trong báo cáo của Đoàn giám sát gửi tới Đại biểu Quốc hội.

16h43: Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc: Đánh giá cao công tác triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, có nhiều khó khăn thách thức nặng nề, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự đồng hành phối hợp của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Đại biểu đánh giá cao công tác triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là tạo đột phá về hạ tầng giao thông. Các dự án này hoàn thành đúng tiến độ sẽ tạo diện mạo mới về giao thông cho đất nước, tạo xung lực cho nền kinh tế để cất cánh trong điều kiện khó khăn.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong hoàn thiện thể chế. Cụ thể, một số dự luật, đề nghị xây dựng luật chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế. Qua rà soát, nhiều văn bản pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đấu giá, tài sản công, tài chính…

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất xem xét, điều chỉnh, bổ sung, thay thế kịp thời để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khai thông nguồn lực, tạo điều kiện đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

16h49: Đại biểu Trần Quang Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Đại biểu Trần Quang Minh bày tỏ đồng tình với kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 như trong báo cáo của Chính phủ. Quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại biểu chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua với hạn chế trong việc đầu tư đội ngũ nhà giáo, và nhiều việc liên quan khác nhưng chưa được quan tâm đúng mức với tinh thần nghị quyết đề ra. 

Đại biểu cho biết, công tác tuyển sinh của các trường đại học còn nhiều bất cập, học sinh ứng thí vào đại học chủ yếu mới được tiếp tiếp cận thông tin, việc xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ thông qua phổ biến của ngành giáo dục. Trong khi đó, việc tuyển sinh đại học hiện nay có nhiều hình thức khác nhau, ngoài việc xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thi đánh giá năng lực của các trường đại học quốc gia, của trường, liên trường, xét tuyển thẳng theo cơ chế riêng của trường chưa được phổ biến một cách rộng rãi...

Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo cần quan tâm, phổ biến rộng rãi tất cả các hình thức thi cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, tạo sự đồng bộ, công bằng. Đại biểu cũng đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét, rà soát, đánh giá chất lượng của các trường đại học hiện nay để có những sàng lọc, tránh đào tạo tràn lan, kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, kinh phí.

Đại biểu Trần Quang Minh cũng cho biết, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã có chủ trương của Bộ cách đây gần 10 năm, đây cũng là nội dung rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, Bộ chưa ban hành giáo trình chuẩn nên mỗi nơi làm mỗi khác, nhiều trung tâm kỹ năng chưa được kiểm định chất lượng, đội ngũ giáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ quan tâm hơn đến giáo dục kỹ năng sống, qua đó góp phần lớn cho học sinh hoàn thiện nhân cách, ứng phó với nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống, nhà trường, bạn bè; góp phần rất lớn để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường hiện nay cũng như giảm thiểu tình trạng gia tăng và trẻ hóa người phạm tội vi phạm pháp luật.

16h56:  Đại biểu Lưu Bá Mạc - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tranh luận

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa về việc giao Bộ Giáo dục và đào tạo biên soạn sách giáo khoa, đại biểu Lưu Bá Mạc cho rằng thời điểm này không nên giao cho Bộ Giáo dục và đào tạo biên soạn bộ sách giáo khoa mà nên tập trung nghiên cứu, lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa và sử dụng có hiệu quả bộ sách giáo khoa.

Theo đại biểu Lưu Bá Mạc, việc biên soạn bộ sách giáo khoa mới tại thời điểm này là không thực sự cấp thiết mà trên cơ sở các bộ sách giáo khoa hiện tại để lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với năng lực và năng lực giảng dạy của giáo viên, đồng thời phù hợp với năng lực học tập cũng như mặt bằng của học sinh tại từng địa phương.

Đại biểu Lưu Bá Mạc cũng cho rằng cần giao cho chính những chủ thể này quyền được lựa chọn bộ sách giao khoa phù hợp với môn học và tình hình thực tiễn tại cơ sở giáo dục của mình. Đại biểu Lưu Bá Mạc nhấn mạnh, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chủ trì biên soạn sách giáo khoa chỉ nên được thực hiện, sau khi được tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc đổi mới, việc triển khai thực hiện các bộ sách giáo khoa hiện tại, một cách khoa học, toàn diện, khách quan.

16h59: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết thúc phiên thảo luận chiều 31/10

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận chiều 31/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phiên họp hôm nay đã có 24 đại biểu phát biểu, 02 đại biểu tranh luận, còn 152 đại biểu chưa phát biểu. 

Liên quan đến một số vấn đề các đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính… sáng mai sẽ phát biểu trong thời gian khoảng 10 phút để trao đổi về các vấn đề này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội