HƠN 99% KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI

23/10/2023

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5 %. Cử tri đánh giá cao thời gian qua, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, khẳng định Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 23/10: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

99,5% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời

Trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường… Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5 %.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trả lời 69/69 kiến nghị. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nêu rõ, cử tri đánh giá cao thời gian qua, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được nâng cao, khẳng định Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội có nhiều cải tiến, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trọng tâm. Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát, trong đó, tập trung vào giám sát những vấn đề bức xúc cử tri đang quan tâm. Hoạt động chất vấn đã thể hiện sự đổi mới liên tục, việc lựa chọn, quyết định nội dung chất vấn bám sát thực tiễn. Một số vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm trong thời gian qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các Đoàn đại biểu Quốc hội, như: giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật; giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản...

Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 2.591/2.605 kiến nghị. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, nhìn chung, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tập trung nghiên cứu giải quyết, thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý nhà nước. Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân.

Một số kiến nghị của cử tri được Bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ về những vấn đề cử tri quan tâm như trả lời của các Bộ, ngành: Giao thông Vận tải; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Quốc phòng; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc…

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 61/61 kiến nghị. Trong đó, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả lời việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự; tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến; việc phân bổ biên chế đảm bảo cho các Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong tổng hợp kiến nghị của cử tri

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng chỉ rõ một số hạn chế như việc gửi Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau Kỳ họp thứ 5 của một số Đoàn đại biểu Quốc hội chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn được tập hợp chuyển lên yêu cầu các cơ quan ở Trung ương giải quyết; vẫn còn tình trạng kiến nghị ban hành hướng dẫn những nội dung đã được pháp luật quy định.

Đối với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, thứ nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người dân bị ảnh hưởng do Bộ, ngành chậm xây dựng, trình ban hành quy định.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho rằng, trong 03 năm (2021, 2022, 2023), một bộ phận người dân ở các xã ATK cách mạng vẫn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ chung của nhà nước về thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp thu kiến nghị qua giám sát, Bộ Y tế đã khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, để giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân các xã ATK cách mạng. (Đến ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146).

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Thứ hai, việc xây dựng trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số Bộ, ngành còn hạn chế, có quy định trong văn bản hướng dẫn chưa phù hợp với luật.

Qua giám sát, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp căn cứ yêu cầu về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để nghiên cứu, rà soát tổng thể trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118 hoặc đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ ba, một số kiến nghị của cử tri có phạm vi áp dụng trong toàn quốc nhưng chưa được kịp thời giải quyết.

Cử tri tỉnh Quảng Nam, Bến Tre, Bắc Kạn kiến nghị sớm ban hành Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua giám sát, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nhận thấy, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quản lý, phát triển rừng, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quy hoạch nêu trên.

Bên cạnh đó, cử tri nhiều địa phương: Hải Phòng, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Đắk Lắk… đã liên tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (Nghị định số 62) và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 106) để địa phương có cơ sở thực hiện.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho rằng, việc các Bộ, ngành chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62 và Nghị định số 106 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả việc hoàn thiện danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, việc xác định biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị… Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nêu trên khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62 và Nghị định số 106.

Thứ tư, một số kiến nghị của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân đã được các Bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua giám sát, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Dự án nêu trên, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Thứ năm, một số Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Về các kiến nghị, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo; rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, đảm bảo giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri./.

Bích Ngọc