PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

17/10/2023

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

 

Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Ủy viên Thường Trực, Ủy viên chuyên trách Hội Đồng Dân tộc; đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (theo Nghị quyết số 1069/NQ-HĐDT15).

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã không ngừng tăng cường, đổi mới hoạt động giám sát, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thông qua năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, đây là cơ sở pháp lý quan trọng, toàn diện cho việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, làm rõ tính chất, vị trí pháp lý, trình tự thủ tục và góp phần đổi mới căn bản chất lượng hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trên nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, sau hơn 07 năm thi hành, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 cũng đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại, hạn chế cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn hiện nay. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Hội đồng Dân tộc là cơ quan chủ trì lập đề nghị, soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, rất cần sự chung tay, nỗ lực vì công việc chung của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập, để dự án Luật thực sự trở thành sản phẩm trí tuệ chung của các cơ quan giám sát, cơ quan chịu sự giám sát và các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Để Phiên họp đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, góp ý kiến về những nội dung chính như sau: Thứ nhất, về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật; Thứ hai, về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Thứ ba, về Đề cương chi tiết dự thảo Luật. Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đi đúng trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung liên quan.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công bố Nghị quyết số 1069/NQ-HĐDT15 ngày 14/7/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân là Phó Trưởng Ban Thường trực. Sau đó, Tổ Biên tập sẽ trình bày tóm tắt các văn bản dự thảo và các đại biểu thảo luận về nội dung này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về Phiên họp./.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công bố Nghị quyết số 1069/NQ-HĐDT15 ngày 14/7/2023 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Toàn cảnh phiên họp

Đình Thành - Nghĩa Đức

Các bài viết khác