ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

12/10/2023

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 18, chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): BẢO ĐẢM KẾ THỪA KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 18

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 101/2023/QH15, trong đó giao Chính phủ tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư, đầu tư công…với tổng số là 22 lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra có có các lĩnh vực khác đã được các Đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân kiến nghị. Quốc hội yêu cầu việc rà soát phải xác định cụ thể những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Trên cơ sở đó có kiến nghị đề xuất sửa đổi theo thẩm quyền của các cơ quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tích cực nỗ lực triển khai công tác rà soát với khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Đế nay, Chính phủ đã có báo cáo kết quả rà soát để trình Quốc hội. Dự kiến tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung này.

Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định về thành lập Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Tổ trưởng. Chính phủ cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả rà soát theo Nghị quyết số 101/2023/QH15.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương; thực hiện rà soát cơ bản đầy đủ đối với những văn bản thuộc đối tượng và phạm vi rà soát. Việc tổng hợp, phân loại, nghiên cứu, cho ý kiến độc lập và đề xuất xử lý đối với kết quả rà soát được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bài bản.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số bộ, ngành, địa phương chậm gửi báo cáo kết quả rà soát, dẫn đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát chưa bám sát với thời hạn theo kế hoạch; việc phối hợp trong việc thực hiện rà soát, cho ý kiến đối với kết quả rà soát trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, cụ thể dẫn đến khó tổng hợp, phân loại, đánh giá.

Kết quả rà soát cho thấy, hệ thống pháp luật nói chung và các lĩnh vực pháp luật được xác định là trọng tâm theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 cơ bản đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng trong từng lĩnh vực; phần lớn văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thời gian qua. Qua rà soát đã phát hiện, chỉ rõ nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc, trong đó nhiều nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào quy trình sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Qua kết quả rà soát, Chính phủ kiến nghị, đề xuất các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, sử dụng kết quả rà soát tại Báo cáo này là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, đảm bảo việc rà soát văn bản là trách nhiệm của phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; tuân thủ nghiêm quy định về trách nhiệm, cách thức tổ chức rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát...

Tại phiên họp, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đỗ Đức Hiển thay mặt Thường trực Ủy ban Pháp luật báo cáo ý kiến nghiên cứu về Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trên cơ sở tổng hợp ý kiến nghiên cứu Báo cáo của Chính phủ và các văn bản tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đỗ Đức Hiển trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Pháp luật và văn bản tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Đỗ Đức Hiển cho biết, các cơ quan của Quốc hội đều ghi nhận, đánh giá cao công tác xây dựng Báo cáo kết quả rà soát của Chính phủ. Báo cáo được xây dựng công phu, đã tổng hợp, chỉ ra được những điểm vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật, tập trung vào 22 lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. Quá trình thực hiện rà soát đã huy động được sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chuyên gia. Đặc biệt, trong lần rà soát này, kết quả rà soát đã được nghiên cứu, đánh giá, cho ý kiến độc lập bởi các Bộ, ngành theo phạm vi quản lý nhà nước. Về cơ bản Báo cáo của Chính phủ đã bám sát mục đích, yêu cầu của việc rà soát và bảo đảm chất lượng.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ và nhất trí với ý kiến nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Pháp luật; đồng thời tập trung cho ý kiến về phạm vi rà soát; nguyên tắc, phương pháp rà soát; kết quả rà soát đối với các lĩnh vực trọng tâm; một số tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật và chỉ ra nguyên nhân của tồn tại, hạn chế…Các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất giúp hoàn thiện Báo cáo, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện pháp luật, hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội

Các đại biểu tham dự phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng điều hành thảo luận

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bảo Yến