TS.TRẦN DU LỊCH: NGHỊ QUYẾT 98 CỦA QUỐC HỘI THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ ĐỂ TP. HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, XỨNG TẦM

19/09/2023

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, TS. Trần Du Lịch khẳng định, Nghị quyết 98 của Quốc hội đã gỡ được những điểm nghẽn về thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thúc đẩy Thành phố phát triển bền vững, toàn diện và xứng tầm.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 19/9: CHUYÊN ĐỀ 2 – NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, ĐẢM BẢO AN SINH TRONG BỐI CẢNH MỚI

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Từ ngày 1/8/2023, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với 44 cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng và có ý nghĩa chiến lược, bao gồm: Quản lý đầu tư (Đề xuất các cơ chế mới để quản lý và thu hút đầu tư trong Thành phố, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện hạ tầng và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế); Tài chính và ngân sách nhà nước (đề ra các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và ngân sách nhà nước của Thành phố, giúp tăng cường khả năng đầu tư vào các dự án cơ bản và phục vụ phát triển bền vững); Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường (Đưa ra các biện pháp tối ưu hóa quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và tạo môi trường sống lành mạnh cho người dân); Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược (Xác định các ngành, nghề có tiềm năng phát triển mạnh trong Thành phố và thiết lập chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực này); Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo (Thúc đẩy nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố); Tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức (Đề xuất các cơ chế tổ chức và quản lý chính quyền Thành phố và Thành phố Thủ Đức nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả).

Nhiều chuyên gia cho rằng, Nghị quyết này có tầm quan trọng đặc biệt, hướng tới thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao đời sống và đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.Nghị quyết số 98/2023/QH15 bắt đầu có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng nhằm thí điểm cơ chế và chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

TS.Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 của Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 với tư cách là  Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 của Thành phố Hồ Chí Minh, TS.Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ được cho hệ thống chính sách bài bản để phát triển như Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Theo TS.Trần Du Lịch, Nghị quyết 98 của Quốc hội vừa là chế định mang tính hình thức, vừa là chế định mang tính nội dung, sẽ góp phần giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh cải cách, nâng cao quản trị cải cách hành chính địa phương… 

TS.Trần Du Lịch khẳng định, với 4 nhóm chính sách tạo động lực trước nay chưa từng có (mở rộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thu hút nguồn nhân lực, chuyê gia) và 5 nội dung phân cấp, phân quyền để nâng cao năng lực quản trị hành chính mà Nghị quyết 98 của Quốc hội giao cho, Thành phố Hồ Chí Minh đã được gỡ những điểm nghẽn về thể chế và triển khai, chuẩn bị rất nghiêm túc. 

Với tinh thần này, TS.Trần Du Lịch tin tưởng, sau 3 năm sơ kết thực hiện các chính sách đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gỡ được những điểm nghẽn về hạ tầng và thực sự phát triển xứng tầm như Nghị quyết 31 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội đề ra.

Các đại biểu tại Diễn đàn

Chia sẻ thêm về việc triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, Nghị quyết 98 ra đời đã tạo tâm lý phấn khởi cho người dân toàn thành phố. Thành phố cũng đang rất quyết liệt triển khai để đưa Nghị quyết này vào cuộc sống.

Nghị quyết 98 đã đem đến nhiều cơ hội triển khai các dự án đối tác công tư với những chính sách đặc thù, giúp đẩy nhanh dự án trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng, tạo lợi ích cho xã hội cũng như tạo đà cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, một nguồn lực nội sinh cũng không kém phần quan trọng đó là nguồn lực về con người. Con người là quan trọng nhất, có con người tốt, chúng ta sẽ triển khai, hiện thực hóa được các chính sách cách tốt nhất. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách về vấn đề này để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học vào sự phát triển của thành phố. Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân vừa qua đã xem xét, ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 98, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện…/.

Thu Phương